De leden van BVHlokaal hebben Anouk Haaxma gekozen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Anouk Haaxma nam vorig jaar het fractievoorzitterschap van de partij al op zich vanwege het -vlak voor zijn overlijden- terugtreden van BVHlokaal-oprichter Sybe Streekstra.

Anouk Haaxma is blij met het unanieme vertrouwen van de leden: “Ik koester de Heuvelrug met z’n groene en cultuurhistorische kenmerken en zet mij samen met de fractie en de partij heel graag in om dit unieke karakter te bewaken en te versterken. Doordat BVHlokaal de enige lokale partij in de gemeente Utrechtse Heuvelrug is zonder binding met de landelijke politiek kunnen wij geheel zelfstandig opkomen voor de belangen van de inwoners van onze prachtige dorpen en het buitengebied.”

Op dit moment heeft BVHlokaal, dat in 2005 ten tijde van de gemeentelijke fusie als Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug is ontstaan, vier zetels in de raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

BVHlokaal heeft een initiatief voorstel ingediend om met oudjaar een vuurwerkverbod voor particulier vuurwerk in te stellen. En tegelijkertijd een feestje te organiseren in ieder dorp om centraal vuurwerk af te steken door professionals, een podium met marktkraampjes te organiseren en hulpdiensten in staat te stellen hun werk veilig uit te voeren. Ondernemers, buurtverenigingen, inwoners en de hulpdiensten zijn blij met dit voorstel.

BVHlokaal heeft zonder te moeten wachten op Den Haag burgemeester Frits Naafs gesteund met zijn wens voor een vuurwerkverbod. In het artikel van Danny van der Linden in het AD van 31 januari jl. lijken er meer vaders van dit succes opgevoerd te worden. Maar dat is niet waar. Raadsleden van CDA, VVD en andere landelijke partijen konden rond die periode alleen op persoonlijke titel hun mening ventileren. Nu is het kabinet óók voor een verbod, maar moet de tweede kamer nog wel even instemmen. 

Wat er ook gebeurt in Den Haag: BVHlokaal blijft bij zijn initiatief en hoeft niet te wachten op het besluit van de eerste en de tweede kamer. 

Er leeft nog een andere zorg bij ons: we hebben nog maar 11 maanden om de traag malende politieke Haagse molens met hun lokale afdelingen aan te sporen snel te besluiten. Ook in 2019 gonsde het al van een vuurwerkverbod, maar dat werd niet gehaald.