Tijdens de voorlaatste raadsvergadering voor de zomer heeft Bram Brinkman de Algemene Beschouwing namens BVHlokaal uitgesproken. Hij riep op de mede-raadsleden, het college van B&W en het ambtenarencorps om zo spoedig als mogelijk werk te maken van een uitvoeringsprogramma voor de raadsbrede thema’s vergroenen, verduurzamen, verkeer en wonen waarvan de eerste effecten al in het komend jaar zichtbaar en merkbaar zijn.

Na de installatie van de zes raadsleden zijn afgelopen donderdag ook de vier commissieleden geïnstalleerd. Zowel Nico Daamen als Michiel Keizer waren de vorige raadsperiode al commissielid. Met de versterking van Richard Postma en Freek Jan Berkhout  is de fractie van BVHlokaal nu op volle sterkte.

Bovenstaande foto werd na de installatie van de commissieleden gemaakt, met van links naar rechts: Michiel Keizer, Freek Jan Berkhout, Nico Daamen en Richard Postma.

De Landelijke Eenheid (de LE) van de politie (voorheen bekend als KLPD) met diverse kantoorlocaties nabij de op/afrit aan de A12 maar ook elders in het land, wil al haar activiteiten gaan centraliseren in Driebergen-Rijsenburg. Het plan betekent onder andere dat bovenop de momenteel ca. 2000 medewerkers zo’n 700 medewerkers extra, inclusief het bijbehorende wagenpark, in Driebergen-Rijsenburg zullen moeten worden gehuisvest.

De huidige locatie van de LE heeft daarvoor geen plek en heeft daarom het oog laten vallen op het naastgelegen gebied waar nu de sportterreinen van FC Driebergen, Dalto en the Pink Panthers liggen. Maar ook o.a. de DTC en muziekvereniging Aurora hebben er hun vaste en vertrouwde plek. De LE is, na overleg hierover met het college van B&W, nu een verkenningsproces gestart om over deze plannen te praten met deze direct betrokken (sport)clubs en met omwonenden en naastgelegen bedrijven. Lees hier en hier de verstrekte informatie hierover vanuit de gemeente en de LE. 

De plannen van de LE zijn volgens BVHlokaal echter niet uitsluitend zeer ingrijpend voor de betrokken sportclubs en verenigingen en direct omwonenden en bedrijven maar zal naar verwachting ook een enorme impact hebben op het leefklimaat van alle inwoners van Driebergen-Rijsenburg. De toename van het aantal LE-medewerkers zal naar de overtuiging van BVHlokaal o.a. op de toch al overvolle Hoofdstraat leiden tot nog meer verkeersdrukte op en rondom de op/afrit A12, Ook zullen de extra medewerkers van de LE naar verwachting dicht(er)bij hun werkplek willen gaan wonen en daardoor nog meer druk leggen op de al krappe woningmarkt. Daarnaast zal een (eventuele) verhuizing van de sportvelden/clubs naar elders in het dorp, waarvan nog de vraag is waarheen, hoe dan ook leiden tot verdere verdichting en afname van open (natuur)gebied, en zorgen voor extra verkeersstromen in en/of door het dorp.

De vestiging van de LE in Driebergen-Rijsenburg werd en wordt erg gewaardeerd, maar voor BVHlokaal staat bij deze drastische plannen primair het belang van alle inwoners van het dorp centraal. BVHlokaal wil op voorhand nog geen mening over het plan uitspreken, maar verwacht vanuit de LE een brede en proactieve verkenning van alle voor- en nadelige effecten van hun plan voor geheel Driebergen-Rijsenburg. Over de uitkomsten van dat uitvoerige onderzoek zal BVHlokaal zich te zijner tijd dan een oordeel vormen.

Op woensdagavond 30 maart vond de installatie van de nieuwe raad van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug plaats. Tijdens de verkiezingen van twee weken geleden is BVHlokaal met 6 zetels gekozen tot grootste partij. Vanaf heden bestaat de fractie dus niet uit vier maar uit zes raadsleden. Bovenstaande foto werd na de installatie van de raad gemaakt, met van links naar rechts: Francine van der Velde, Gera Hensbergen, Bram Brinkman, Anouk Haaxma, Kees Notenboom en Robin de Bock.

De komende vier jaar zullen we ons hard maken om zoveel mogelijk van het partijprogramma te realiseren, onder andere met meer aandacht voor groen, geen windmolens of velden met zonnepanelen en betere bescherming van de natuur.

We gaan er vol voor!

Met een groei van 2 zetels is BVHlokaal nu met 6 zetels de grootste partij in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De opvallende campagne die de afgelopen periode is gevoerd, mede op basis van een duidelijk en toekomstgericht verkiezingsprogramma, heeft zijn vruchten afgeworpen. Het is nu aan de nieuwe raadsfractie om samen met andere partijen een programma samen te stellen waarmee we ernaar kunnen toewerken in de komende 8-10 jaar de mooiste en gezondste* gemeente van Nederland te worden. (* o.a. qua natuur, woningbouw, gemeentefinanciën, publieke voorzieningen, sociaal domein, leefomgeving, zorg, verkeer, verduurzaming, bedrijvigheid.)

Dank voor alle support! We gaan ons best doen dit vertrouwen waar te maken.

De winst van BVHlokaal werd ook volop door de media opgepakt. Meer lezen kan via onderstaande links:
https://www.nieuwsbladdekaap.nl/lokaal/politiek/801506/bvhlokaal-de-grootste-in-utrechtse-heuvelrug-pvdd-met-twee-zete
 https://www.ad.nl/utrecht/bvh-overdonderd-na-grote-winst-bij-verkiezingen-in-utrechtse-heuvelrug-grote-klap-voor-vvd~a92889e5/

Tijdens de online raadsvergadering van maandag 20 december werd Anouk Haaxma – fractievoorzitter en lijsttrekker van BVHlokaal – uitgeroepen tot Raadslid van het Jaar 2021. Inmiddels heeft burgemeester Frits Naafs ook de prijzen, behorende bij deze onderscheiding, aan het winnende raadslid uitgereikt. Gefeliciteerd, Anouk!


BVHlokaal, de enige onafhankelijk van de landelijke politiek opererende politieke partij in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, heeft de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 samengesteld

Al eerder werd Anouk Haaxma, de huidige fractievoorzitter, gekozen als lijsttrekker van de partij. Nu zijn ook de andere kandidaten voor de kieslijst bekend, nadat de leden daarvoor hun akkoord hebben gegeven. Zij is erg blij met de kandidaten, waarvan vele nieuwe: “Het is een geweldig divers team, jong-oud, ervaren en onvervaren, met heel verschillende achtergronden en expertise, Maar allemaal bevlogen om het groene- en mooie karakter van de Utrechtse Heuvelrug, via de lokale politiek, te koesteren en te versterken. De partij groeit stevig wat ons sterkt in onze aanpak en onze standpunten. Er komt de komende jaren veel op ons af en met dit team zijn wij er klaar voor.”

Één van de opvallende nieuwkomers is de in Driebergen-Rijsenburg woonachtige Bram Brinkman die als nummer 2 is gekandideerd. Brinkman die van huis uit wel bekend is met de politiek is zelf niet eerder actief geweest in de politiek. “Aan de eettafel met familie en/of vrienden en op de sociale media is het gemakkelijk om je mening klaar te hebben over allerlei kwesties, maar daarmee blijft je inbreng om iets te veranderen of voor elkaar te brengen zeer gering. Dat vind ik onbevredigend. En daarom heb ik mij, nu ik de tijd er meer voor heb en mijzelf er ook meer ‘rijp’ voor voel, verkiesbaar gesteld. Het is fantastisch wonen hier op de Utrechtse Heuvelrug, maar er kan wat mij betreft qua inrichting en verzorging van de openbare ruimte in de dorpen en het buitengebied wel een (flink) tandje bij. We behoren tenslotte niet voor niets tot de Stichtse Lustwarande. En dat is nu typisch iets waar de lokale partij BVHlokaal zich ook sterk voor maakt”, zo verklaart Brinkman zijn kandidatuur.

Naast de ervaren Gera Hensbergen en Francine van der Velde zijn ook de jonge Robin de Bock alsmede Nico Daamen en Yvonne Karelse door de leden gekozen. Kees Notenboom zit al sinds afgelopen jaar in de raad na het overlijden van partij-oprichter Sybe Streekstra.

De totale lijst van BVHlokaal bevat nog 12, veelal nieuwe, kandidaten die verdeeld zijn over de verschillende dorpen die onderdeel uitmaken van de Utrechtse Heuvelrug.

BVHlokaal, dat in 2005 ten tijde van de gemeentelijke fusie als Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug is ontstaan, heeft momenteel vier zetels in de raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Foto: BVHlokaal. De eerste 8 kandidaten op de kieslijst van BVHlokaal op de monumentale Uilentoren in Leersum. V.l.n.r. Gera Hensbergen, Bram Brinkman, Francine van der Velde, Nico Daamen, Kees Nooteboom, Yvonne Karelse, Anouk Haaxma en Robin de Bock.


Onderstaande column, geschreven door fractievoorzitter Anouk Haaxma, is gepubliceerd in de November-editie van Nieuwsblad De Kaap;

Destijds heeft ons gezin de keus gemaakt om op de Utrechtse Heuvelrug te gaan wonen. Velen zullen de redenen herkennen: de centrale ligging, goede bereikbaarheid, prima voorzieningen voor jong-en-oud, unieke cultuur-historie, maar vooral het groen, de ruimte en de rust. Mooie bonus zijn de vele aardige mensen die er wonen 😉

Maar we ervaren nu allemaal de enorm toegenomen drukte in de dorpen, in de natuur en in het verkeer. Denk maar eens aan de dagelijkse verkeersstromen op de Hoofdstraat in Driebergen-Rijsenburg, de kruising in Doorn, de rotonde in Leersum, de op/afritten bij Maarn en Maarsbergen. Maar ook het sluipverkeer in het buitengebied dat al die drukte tracht te vermijden. En in de weekends de extra overlast door overvolle parkeerplaatsen bij de bossen en door vele motor- en autoclubs die onze regio bezoeken. Deze drukte gaat steeds meer ten koste van het woongenot van onze inwoners én van de natuur, dat ook zijn rustplekken moet hebben.

Als je de natuur en het woonplezier wilt bewaken, moet je mijns inziens kritisch naar groei kijken. Groei kent een prijs. Méér is niet altijd beter. Zeker niet voor de natuur en onze inwoners. Daarom pleit ik ervoor dat er een duidelijke grens wordt gesteld aan de groei van onze gemeente in de zin van inwonertal, toerisme, verkeer, grootschalige woningbouw, bedrijvigheid, windturbines en zonne- weiden. Alleen als het de leefbaarheid voor onze inwoners en de natuur aantoonbaar verbetert (of niet raakt) steunt BVHlokaal pas een eventuele keuze voor groei. Het gaat dus niet meer om méér, maar om beter. Beter woningaanbod voor jongeren, starters en ouderen, betere verkeersdoorstroming, betere verzorging van de openbare ruimte. Dat vraagt niet meer om de standaardoplossingen, maar om een lange termijn visie waar we als gemeente over pakweg 25 jaar willen staan en waaraan alle gemeentelijke en particuliere plannen getoetst kunnen worden.

Wij zijn heus niet blind voor de vraagstukken die op tafel liggen, maar wij passen ervoor straks als buitenwijk te moeten gaan fungeren van een grootstedelijk-Utrecht. Wij kiezen voor de rust, ruimte en kwaliteit die de Utrechtse Heuvelrug al zo lang heeft gekenmerkt, en dat ons gebied zelfs tot Stichtse Lustwarande heeft gemaakt.

Kortom, wat ons betreft blijft de gemeente Utrechtse Heuvelrug de plek waar de leefbaarheid voor de eigen inwoners vooraan staat én de natuur bij alle beslissingen nadrukkelijk ook z’n rechten kan claimen.

En voor alle duidelijkheid, groei van natuur en bomen staat wel buiten kijf!

Anouk Haaxma, fractievoorzitter BVHLokaal