Intensieve landbouw in Maarsbergen en windmolens en zonnepanelen in Doorn. Dat staat in het regionaal economische programma voor een gezond leven in 2040. De gemeente Utrechtse Heuvelrug wordt bij die afspraken het afvalputje van de provincie.

Daar waarschuwt raadslid Anouk Haaxma van Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug (BVHlokaal) voor. Donderdag vergadert de raad over de economische toekomst van de Utrechtse Heuvelrug. ,,Het groen is weer de sluitpost in deze notitie”, zegt Haaxma. ,,Deze zogeheten vijfde bouwsteen over groen en landschap is pas later toegevoegd. Dat zegt al veel over het belang dat de opstellers van het programma hechten aan de natuur. Wij krijgen als gemeente te maken met intensieve landbouw, windmolens en velden met zonnepanelen. Dat moeten we niet zo maar accepteren.”

Dynamiek

De U16-regio, met zestien regionale gemeenten, heeft unieke landschappelijke- en natuurwaarden, zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de landgoederenzones, het Groene Hart, het Kromme Rijngebied, het rivierenlandschap, de Vinkeveense en Vechtplassen en het Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug, aldus de opstellers van het ruimtelijk economisch programma (REP). ,,Met de vijfde bouwsteen doen wij een voorzet om natuur en landschap te koesteren en te ontwikkelen en in gebieden ruimte te houden voor de dynamiek van de 21e eeuw.” 

Haaxma wijst op de gevaren van de vier bouwstenen van de REP waarin wonen, energie, mobiliteit en economie centraal staan. De vijfde bouwsteen, groen en landschap, levert in de ogen van BVHlokaal, dat een motie heeft ingediend, meer ellende op voor de gemeente.

Aardappel

,,Op een kaart is bij Maarsbergen een soort aardappel getekend. Daar wordt de landbouw geconcentreerd waardoor dus ook ruimte komt voor intensieve landbouw. Met bijvoorbeeld megastallen. Ten zuiden van de N225, de doorgaande weg tussen Doorn en Leersum, is de Langbroekerwetering benoemd tot het land van de toekomst. Daar moet energie opgewekt worden, er moet ruimte voor recreatie komen, voor natuur. Er zullen dus windmolens en velden met zonnepanelen komen. Het is lastig om dat allemaal samen te realiseren. Als groene gemeente moeten we op groen inzetten. Maar met Maarsbergen en Langbroekerwetering worden we het afvalputje van de provincie.”

Haaxma weet dat omwonenden niet of amper zijn voorgelicht. ,,Als de raad donderdag akkoord gaat met deze notitie, kunnen we straks alleen nog maar beslissen over bijvoorbeeld de hoogte van de windmolens.  Omdat dit enorme consequenties heeft voor onze inwoners, zeker die in het buitengebied, vinden wij het onvoorstelbaar, dat dit niet met de inwoners in deze gebieden is besproken.”

Bron: AD – Windmolens en zonnepanelen in Doorn, megastallen in Maarsbergen

De lokale politiek groeit en dat doen wij ook bij BVHlokaal op de Utrechtse Heuvelrug. Nu gaan we ons daar ook bij laten ondersteunen door een professionele partij:

https://www.lokalepolitiekepartijen.nl/opleiding/opleidingen-trainingen/op-weg-naar-de-verkiezingen/

In de begroting van BVHlokaal over 2018-2022 is budget opgenomen voor opleidingen.

Wij kunnen geen gebruik maken van een groot overkoepelend orgaan of een wetenschappelijk bureau, zoals alle Haagse partijen, maar kunnen daardoor wel vrij onze eigen koers uitzetten. Hiermee dagen wij onze burgers uit om een bijdrage te leveren aan onze lokale politieke visie.

Eén van de belangrijkste taken van het partijbestuur en de leden is de vier raadsleden ondersteunen de komende jaren. Alle betrokkenen in de partij spannen zich sowieso in om de burger van de Utrechtse Heuvelrug zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bij het partijbestuur zijn we op zoek naar specialisten die ons verder helpen met marketing, financiën (vacature voor een penningmeester) en ledenwerving, maar ook met politieke items zoals de omgevingswet en de energietransitie. 

Wil je meedoen of ons steunen? Dat kan allebei naar je eigen wens en mogelijkheden via deze website https://bvhlokaal.nl/steun-ons/ of bel met het bestuur 06-11388336!

Voor de gemeenteraad zijn we ons nu al aan het voorbereiden op de verkiezingen voor over twee jaar. De kieslijst gaan we opmaken met lokaal betrokken burgers. En daar kun jij deel van gaan uitmaken!

Beste Heuvelrugburger,

BVHlokaal wil u graag meenemen in een gedachte-experiment. Er staat een trein klaar om te vertrekken op spoor III voor een ritje Driebergen, Doorn, Leersum, Amerongen en als eindstation Maarn-Maarsbergen; de trein is in dit experiment de begroting van de gemeente Utrechtse Heuvelrug die voor de 3de keer aangeboden wordt, op spoor III, aan uw gemeenteraad. De machinist is het college van VVD, Open, CDA en SGP. Er is ook nog een stationschef, dit is de gemeenteraad, en in dit gedachte-experiment dus verantwoordelijk voor het treinverkeer. De gemeenteraad heeft in onze democratie altijd het laatste woord en controleert het college, in dit geval, deze machinist. Eenvoudig, toch? Hou vast, want we gaan verder, niet met de trein, maar met het gedachte-experiment.

De Heuvelrugburger, u dus, bent de reiziger. In dit gedachte-experiment vertrekt de trein pas als het ritje financieel kloppend is, dus pas als de begroting sluitend is.
Deze machinist heeft beloofd dit op orde te maken, en vraagt aan de stationschef om dit te controleren. En u, vertrouwend op de woorden van deze machinist, heeft al vast een kaartje gekocht en plaats genomen.

U zit te wachten en bent klaar om te vertrekken naar uw werk, uw sportvereniging of naar familiebezoek. De trein heeft al een poosje op spoor I gestaan. U vertrouwde de machinist op zijn woord: “wij gaan ’t financiële gat van € 8 miljoen in vier jaar fixen” riep hij, hangend uit het raampje van de locomotief, zijn pet een beetje scheef op zijn kale hoofd. De stationschef controleerde de financiën, maar liet het sein op rood. De trein is naar spoor II gesleept en de machinist ging opnieuw rekenen, niet zijn sterkste punt, want hij was opgeleid tot machinist. Toch beloofde hij ruim een jaar geleden dat de trein keurig volgens afspraak zou gaan rijden. De reizigers raakten geïrriteerd; de stationschef ook. De machinist die nauwe banden onderhoudt met de stationschef (meerderheid in de gemeenteraad) kon toch de stationschef niet overtuigen het licht op groen te zetten voor spoor II. Nu is de trein naar spoor III gesleept.

De reizigers hebben een App-je gekregen: “wij vertrekken pas als u uw keuze gemaakt heeft om dit ritje rendabel te maken”. De vraag die deze machinist voorlegt: “wij stellen U voor de keuze: de toiletten op slot, of de verwarming uitzetten, of we slaan station Doorn over (note van de redactie: wat wel jammer is na de investering van 35 miljoen, zie ook het AD), of u betaalt een hogere prijs voor uw kaartje”. De belofte van een jaar geleden van deze machinist galmt hol na in de oren van de reiziger. Dit was zeker niet beloofd aan de Heuvelrugburgers door deze machinist toen we ons kaartje kochten. BVHlokaal loopt hoofdschuddend over het perron en vraagt zich af of deze machinist van de trein af moet.

Vlissngen-Doorn, Doorn-Vlissingen, Vlissingen-Doorn, Doorn-Vlissingen, Vlissingenn-Doorn, Doorn- Vl….

VVD, CDA, SGP en Open hebben een nieuwe mening over de verhuizing van de mariniers: op de site van RTV Utecht staat sinds vrijdag 5 april een interessant gegeven.

“Het college wenst dat de staatssecretaris van Defensie vast blijft houden aan de verhuizing van de mariniers. Dat schrijft het college in een brief.” “Het terrein moet volledig beschikbaar komen.” Verbazingwekkend vindt BVHlokaal.  Dat is tegen een raadsbesluit van enkele jaren terug toen het college de strijd aanging, op basis van een raadsbesluit vóór het behoud van het ‘korps’ in de gemeente. 

De GUH steekt zijn vinger waarschuwend op richting Defensie, maar BVHlokaal doet dit ook naar het college. De eigenaar van de grond lijkt nu te gaan bepalen  wat er gaat gebeuren. Dit hebben we eerder gezien met de Kromhoutkazerne bij het Utrechtse college. Maar Defensie besliste toen anders, dat kan ook hier gebeuren.

BVHlokaal wil de mariniers en alle andere betrokkenen uit Doorn en de Utrechtse Heuvelrug zo  snel mogelijk en definitief  uitsluitsel geven. Daar heeft iedereen recht op na al die jaren.

BVHlokaal wil van uw trouwdag een onvergetelijke dag maken.

Wij waren dus tégen, maar de raad van de Utrechtse Heuvelrug heeft ingestemd met het versoberen van uw trouwdag: de bode mag uw ceremoniemeester en de zogenaamde Buitengewone Ambtenaren van de Burgerlijke Stand (BABS) niet meer ondersteunen om er iets onvergetelijks van te maken. Dit vond onder andere de VVD, Open, CDA en SGP niet meer nodig. Daarmee is een eerste stap gezet door het college, naar een verdere verschraling van het ceremonieel bij uw huwelijk. Mogelijk is al reeds gekeken naar Groningen waar het huwelijk aan de balie van de receptie wordt voltrokken: een flitshuwelijk; we hadden in Nederland al een flitsscheiding.

En die korting dan als er minder service verleend wordt?

Trouwen kost bijna € 600. Als een “ambtenaar van buiten” komt wordt dit opgehoogd met bijna € 80.  Onze gemeente MOET bezuinigen. Ook BVHlokaal wil dat. Maar de bode wordt gewoon betaald uit die € 600; dat is dus geen bezuiniging maar een verschraling van de dienstverlening. en daar is BVHlokaal dan weer tegen!

Lid worden? Kijk op onze andere pagina’s.

Waar het om gaat: Te koop op Top A locatie, in het centrum van Doorn, op loopafstand van winkels, scholen, kerken en gemeentekantoor, een perceel van 1,2 ha. Bestemming nu recreatie en groen. Bestemming in de toekomst … dit kan veranderen. Tevens te koop: stuk bosgrond, deels binnen de rode contour in Maarn.

We hebben al eerder geschreven over de financiële problemen van deze gemeente. Het college van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft van de raad de duidelijke opdracht gekregen om voortvarend vastgoed af te stoten om zo bij te dragen aan de schuldenafbouw. Dit wordt echter op een manier gedaan waar wij als lokale partij tal van vraagtekens bij zetten. Beide stukken grond worden ieder aan slechts 1 partij aangeboden. Andere belangstellenden zijn niet gehoord/genegeerd dan wel in kennis gesteld. Verkoopprijzen worden geheim gehouden. Dit alles roept bij burgers vraagtekens op over eerlijk, zorgvuldig en vooral transparant bestuur.

Als enige partij hebben wij vragen bij deze besluiten: of de doelstelling van de verkoop, namelijk schuldenafbouw, op deze wijze wel optimaal gerealiseerd wordt. Oftewel krijgt de gemeente een eerlijke marktprijs of wordt dit ver onder de marktwaarde ‘weggegeven’? En zo ja, waarom? Burgers fluisteren vragend: “Krijgen vrienden dit alles voor een prikkie?” Daarom zullen twee moties ingediend worden:


Foto
Gebied in Doorn waar de motie over gaat