Commissielid en kandidaat raadslid Nico Daamen van BVHlokaal heeft zich succesvol ingezet om een vuurwerkverbod in te stellen voor de Utrechtse Heuvelrug. Zie hier voor meer informatie.

De Parkeerbeleidsnota die ter beoordeling bij de raad ligt, is er met name op gericht om de auto te weren en niet om de buurten leefbaar te houden. We kunnen wel willen dat niemand meer een auto bezit, en daarom het parkeren steeds moeilijker maken.
 Maar dat is voor onze partij niet de insteek. Onze inwoners hebben auto’s die ergens moeten staan en daar moet een zo leefbaar mogelijk plan voor worden gemaakt. Deze nota sluit de ogen voor de problemen en creëert er zelfs nog meer bij door de beleidskeuzes.

Daarom hebben wij 3 Amendementen gemaakt om de nota aan te passen, waarvan er 2 zijn aangenomen: 

1) Het kunstmatig indelen van de kernen van dorpen in Centrum, Centrum Schil en Rest Binnen Bebouwde Kom wordt niet gesteund door CBS cijfers. Deze indeling zorgt ervoor dat er minder plek is om te parkeren voor inwoners. Daarom hebben we dit aangepast met ons amendement. Voor Leersum, Maarn en Amerongen wordt de parkeernorm niet verlaagd. 

2) Er is een mobiliteitsfonds opgericht om parkeerplaatsen af te kunnen kopen bij nieuwbouw. Dus als er ergens gebouwd gaat worden en er kunnen geen parkeerplekken op eigen terrein gerealiseerd worden dan kan er toch een vergunning voor bouw verleend worden. Wij willen dat dit terughoudend gedaan wordt op plekken waar al parkeerdruk is. Op plekken waar er in de openbare ruimte wel parkeerplekken gemaakt kunnen worden kan de bouwer de parkeernorm afkopen. De nota is aangepast op hoeveel er betaald moet worden. Voor goedkopere woningen is dit lager dan voor de duurdere. 

Meer weten? Zie onze standpunten over woningbouw en verkeer.

Het Groen is onze belangrijkste kenmerk, het zit in ons DNA. De meeste mensen die hier komen wonen en recreëren, komen voor het “Groen”. 

De afgelopen jaren echter ‘ontgroenen’ wij: bomen tot 30 cm dikte kunnen en worden zomaar weggekapt. Deze dikte halen veel bomen niet eens na decennia op onze (arme) zandgronden. 

Ook komt er bij herplant een veel jonger/dunner exemplaar, en bij de kap van meer bomen worden er minder teruggezet. 

Als gemeente hebben wij het “Groen Groeit Mee” pact ondertekend: de bedoeling is dat bij iedere ontwikkeling niet alleen de groei van ‘verstening’ mogelijk wordt gemaakt maar ook de groei van Groen. 

Ook is unaniem de motie “Bomen, Bomen, Bomen” aangenomen. Dit wil zeggen dat wij meer Groen op de Heuvelrug willen. Maar Groen willen is nog geen Groen doen. 

BVHlokaal vindt dat de ontgroening niet langer moet doorgaan. Wij willen ook niet wachten op ‘nieuw beleid’ of totdat de omgevingswet wordt ingevoerd. 

Daarom hebben wij de bomenverordening laten agenderen en hebben wij een aantal voorstellen gepresenteerd: Veranderingen Bomenverordening.

De belangrijkste voorstellen komen kort gezegd neer op: 

– beschermen van bomen dikker dan 20 cm 

– bij kappen altijd herplant. Kan dit niet op locatie of in de buurt, dan het verlies van groen compenseren via het herplant fonds voor groen in de gemeente. 

– bij de herplant het 1 boom eruit – 1 boom terug principe gebruiken (of evenwaardig groen). 

– bij bouwprojecten het groen laten groeien betekent 1 boom eruit – 1,25 boom terug. Ook hier, als dit niet kan, dan compenseren. 

– geen bomen kappen voor zonnepanelen. Volwassen bomen zijn duurzamer dan panelen en er staan teveel daken leeg. Voor het ‘duurzame’ rendement kan men meedoen aan zon-zoekt-dak of wind-deel projecten zonder dat dit ten koste van bomen gaat.

– behoud laanbomen. Dit wil zeggen bomen aan beide zijden van de laan. 

– waardering voor cultuurhistorische soorten zoals de inheemse Den die het prima doet in droge omstandigheden. 

Kortom, wij staan voor Groen moet je Doen! 

Tijdens de online raadsvergadering van maandag 20 december werd Anouk Haaxma – fractievoorzitter en lijsttrekker van BVHlokaal – uitgeroepen tot Raadslid van het Jaar 2021. Inmiddels heeft burgemeester Frits Naafs ook de prijzen, behorende bij deze onderscheiding, aan het winnende raadslid uitgereikt. Gefeliciteerd, Anouk!


BVHlokaal, de enige onafhankelijk van de landelijke politiek opererende politieke partij in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, heeft de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 samengesteld

Al eerder werd Anouk Haaxma, de huidige fractievoorzitter, gekozen als lijsttrekker van de partij. Nu zijn ook de andere kandidaten voor de kieslijst bekend, nadat de leden daarvoor hun akkoord hebben gegeven. Zij is erg blij met de kandidaten, waarvan vele nieuwe: “Het is een geweldig divers team, jong-oud, ervaren en onvervaren, met heel verschillende achtergronden en expertise, Maar allemaal bevlogen om het groene- en mooie karakter van de Utrechtse Heuvelrug, via de lokale politiek, te koesteren en te versterken. De partij groeit stevig wat ons sterkt in onze aanpak en onze standpunten. Er komt de komende jaren veel op ons af en met dit team zijn wij er klaar voor.”

Één van de opvallende nieuwkomers is de in Driebergen-Rijsenburg woonachtige Bram Brinkman die als nummer 2 is gekandideerd. Brinkman die van huis uit wel bekend is met de politiek is zelf niet eerder actief geweest in de politiek. “Aan de eettafel met familie en/of vrienden en op de sociale media is het gemakkelijk om je mening klaar te hebben over allerlei kwesties, maar daarmee blijft je inbreng om iets te veranderen of voor elkaar te brengen zeer gering. Dat vind ik onbevredigend. En daarom heb ik mij, nu ik de tijd er meer voor heb en mijzelf er ook meer ‘rijp’ voor voel, verkiesbaar gesteld. Het is fantastisch wonen hier op de Utrechtse Heuvelrug, maar er kan wat mij betreft qua inrichting en verzorging van de openbare ruimte in de dorpen en het buitengebied wel een (flink) tandje bij. We behoren tenslotte niet voor niets tot de Stichtse Lustwarande. En dat is nu typisch iets waar de lokale partij BVHlokaal zich ook sterk voor maakt”, zo verklaart Brinkman zijn kandidatuur.

Naast de ervaren Gera Hensbergen en Francine van der Velde zijn ook de jonge Robin de Bock alsmede Nico Daamen en Yvonne Karelse door de leden gekozen. Kees Notenboom zit al sinds afgelopen jaar in de raad na het overlijden van partij-oprichter Sybe Streekstra.

De totale lijst van BVHlokaal bevat nog 12, veelal nieuwe, kandidaten die verdeeld zijn over de verschillende dorpen die onderdeel uitmaken van de Utrechtse Heuvelrug.

BVHlokaal, dat in 2005 ten tijde van de gemeentelijke fusie als Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug is ontstaan, heeft momenteel vier zetels in de raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Foto: BVHlokaal. De eerste 8 kandidaten op de kieslijst van BVHlokaal op de monumentale Uilentoren in Leersum. V.l.n.r. Gera Hensbergen, Bram Brinkman, Francine van der Velde, Nico Daamen, Kees Nooteboom, Yvonne Karelse, Anouk Haaxma en Robin de Bock.


Onderstaande column, geschreven door fractievoorzitter Anouk Haaxma, is gepubliceerd in de November-editie van Nieuwsblad De Kaap;

Destijds heeft ons gezin de keus gemaakt om op de Utrechtse Heuvelrug te gaan wonen. Velen zullen de redenen herkennen: de centrale ligging, goede bereikbaarheid, prima voorzieningen voor jong-en-oud, unieke cultuur-historie, maar vooral het groen, de ruimte en de rust. Mooie bonus zijn de vele aardige mensen die er wonen 😉

Maar we ervaren nu allemaal de enorm toegenomen drukte in de dorpen, in de natuur en in het verkeer. Denk maar eens aan de dagelijkse verkeersstromen op de Hoofdstraat in Driebergen-Rijsenburg, de kruising in Doorn, de rotonde in Leersum, de op/afritten bij Maarn en Maarsbergen. Maar ook het sluipverkeer in het buitengebied dat al die drukte tracht te vermijden. En in de weekends de extra overlast door overvolle parkeerplaatsen bij de bossen en door vele motor- en autoclubs die onze regio bezoeken. Deze drukte gaat steeds meer ten koste van het woongenot van onze inwoners én van de natuur, dat ook zijn rustplekken moet hebben.

Als je de natuur en het woonplezier wilt bewaken, moet je mijns inziens kritisch naar groei kijken. Groei kent een prijs. Méér is niet altijd beter. Zeker niet voor de natuur en onze inwoners. Daarom pleit ik ervoor dat er een duidelijke grens wordt gesteld aan de groei van onze gemeente in de zin van inwonertal, toerisme, verkeer, grootschalige woningbouw, bedrijvigheid, windturbines en zonne- weiden. Alleen als het de leefbaarheid voor onze inwoners en de natuur aantoonbaar verbetert (of niet raakt) steunt BVHlokaal pas een eventuele keuze voor groei. Het gaat dus niet meer om méér, maar om beter. Beter woningaanbod voor jongeren, starters en ouderen, betere verkeersdoorstroming, betere verzorging van de openbare ruimte. Dat vraagt niet meer om de standaardoplossingen, maar om een lange termijn visie waar we als gemeente over pakweg 25 jaar willen staan en waaraan alle gemeentelijke en particuliere plannen getoetst kunnen worden.

Wij zijn heus niet blind voor de vraagstukken die op tafel liggen, maar wij passen ervoor straks als buitenwijk te moeten gaan fungeren van een grootstedelijk-Utrecht. Wij kiezen voor de rust, ruimte en kwaliteit die de Utrechtse Heuvelrug al zo lang heeft gekenmerkt, en dat ons gebied zelfs tot Stichtse Lustwarande heeft gemaakt.

Kortom, wat ons betreft blijft de gemeente Utrechtse Heuvelrug de plek waar de leefbaarheid voor de eigen inwoners vooraan staat én de natuur bij alle beslissingen nadrukkelijk ook z’n rechten kan claimen.

En voor alle duidelijkheid, groei van natuur en bomen staat wel buiten kijf!

Anouk Haaxma, fractievoorzitter BVHLokaal


De leden van BVHlokaal hebben Anouk Haaxma gekozen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Anouk Haaxma nam vorig jaar het fractievoorzitterschap van de partij al op zich vanwege het -vlak voor zijn overlijden- terugtreden van BVHlokaal-oprichter Sybe Streekstra.

Anouk Haaxma is blij met het unanieme vertrouwen van de leden: “Ik koester de Heuvelrug met z’n groene en cultuurhistorische kenmerken en zet mij samen met de fractie en de partij heel graag in om dit unieke karakter te bewaken en te versterken. Doordat BVHlokaal de enige lokale partij in de gemeente Utrechtse Heuvelrug is zonder binding met de landelijke politiek kunnen wij geheel zelfstandig opkomen voor de belangen van de inwoners van onze prachtige dorpen en het buitengebied.”

Op dit moment heeft BVHlokaal, dat in 2005 ten tijde van de gemeentelijke fusie als Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug is ontstaan, vier zetels in de raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Beoordeel politici niet naar wat zij u beloven, maar kijk naar hun stemgedrag in de gemeenteraad in de afgelopen periode

BVHlokaal heeft de afgelopen vier jaar consequent tegen extra financiële uitgaven gestemd, want onze gemeente staat er financieel slecht voor, zoals de scan bevestigt. En wij hebben tegen de begroting 2021 gestemd; die rammelt! Wij vinden dat de gemeente niet goed op de centjes let. En dat wordt nu bevestigd door “De Financiële scan”, uitgevoerd door een onafhankelijk bureau in opdracht van de Provincie Utrecht.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug staat al jaren op één van de laagste plekjes op de ranglijst van hoogste woonlasten vergelijkbare gemeenten: 358ste plek van de 370 gemeenten (plek 1 is de goedkoopste gemeente).

BVHlokaal voelt nu de steun in haar rug over ons gevoerde stemgedrag van de afgelopen 8 jaar: de gemeente geeft te veel geld uit, heeft geen oog bij de begroting voor de financiële risico’s en het lukt niet om de schulden terug te dringen.

BVHlokaal heeft tegen de begroting voor het jaar 2021 gestemd. De Financiële scan ondersteunt dit door te melden dat de begroting en de werkelijkheid al jaren “(te) ver uit elkaar liggen”. Daarop is onze tegenstem ook gebaseerd. De scan meldt verder dat de gemeentelijke woonlastendruk hoger is dan gemiddeld (plek 358); onbegrijpelijk dat met deze relatief hoge (belasting)opbrengsten uw eigen gemeente financieel slecht presteert. BVHlokaal heeft daarom tegen de OZB-verhoging gestemd in de begroting voor 2021, maar de andere politieke partijen hebben dit niet gevolgd. De Financiële scan geeft een aantal aanbevelingen om de woonlastendruk voor u als inwoner te optimaliseren.

Als laatste meldt de scan dat de schuldenpositie hoog is, ondanks, zo meldt de scan, de beloften van de politiek dat hier aan gewerkt wordt. Tot nu toe zonder resultaat.

BVHlokaal is in 2021 erg kritisch geweest op opnieuw extra uitgaven aan het gemeentekantoor, en wij hebben tegen een investering van enkele tonnen euro’s gestemd die de werkplekken Coronaproof gaat maken. Dit was in dezelfde periode dat er een voorstel kwam voor onderhoud op de speeltuintjes in onze dorpen. Met verbazing zagen we alle andere politieke partijen vóór de investering in de werkplekken stemmen en wilde het college eerst eens onderzoeken of er wel extra geld was voor de speeltuintjes.

Op maandag 10 mei jl is de Financiële scan in een openbare vergadering aan de raads- en commissieleden gepresenteerd. De scan is in te zien via: https://heuvelrug.notubiz.nl/modules/1/ingekomen%20stukken/667056. Tot 1 juni draait de proef met deze scan bij nog vier andere gemeenten in onze provincie.

Veel inwoners hebben hun zorgen kenbaar gemaakt en een aantal hebben contact met BVHlokaal gezocht in verband met dit onderwerp. Het is duidelijk dat dit veel onrust heeft veroorzaakt en veel heeft losgemaakt. Wij publiceren een antwoord aan één van de bezorgde inwoners dat model kan staan voor de anderen. 

Antwoord brief

Beste [bezorgde inwoner], 

Dank u voor uw bericht en excuses voor het late antwoord. Door het overlijden van onze fractievoorzitter Sybe Streekstra een dag na uw email is onze aandacht even naar andere zaken gegaan. Wat BVHlokaal betreft ter informatie:

  • De verkoop van vastgoed-lijst zal Gera Hensbergen behandelen en Francine van der Velde de inbreidingslocaties.  
  • Er komen nog vele amendementen en moties, deze zullen in de kalender/agenda van de gemeente te vinden zijn. Hoofdzaak is om zorgvuldig e.e.a. in het belang van al onze inwoners af te wegen. 
  • Uw opmerking dat “de schijn bestaat dat commerciele belangen van enkele particuliere partijen via achterkamergesprekken door de gemeentelijke overheid gefaciliteerd worden” betreur ik. Onder de gemeentelijke overheid vallen zowel college als raad terwijl wij echt verschillende taken hebben die (helaas!) vaak niet worden herkend. Als raad geven wij het college kaders/instructies mee en beoordelen de voorstellen waar het college daarna mee komt. Dat commerciële belangen een rol spelen spreekt vanzelf, maar deze worden als één van de vele belangen meegewogen. Daarbij geven wij in alle openheid verantwoording van onze keuzes. In die zin, en in het “In Memoriam” van oprichter Sybe Streekstra, wordt dit onderstreept: hij was juist wars van achterkamertjes. Dit is ook het uitgangspunt van BVHlokaal.
  • Onze partij staat vooral open voor argumenten. Wat dit aangaat is deze email een open uitnodiging om “mee te sparren”. Ik hoor graag of u daarin geïnteresseerd bent, dan zou u 7 november onze (door corona digitaal) algemene vergadering bij kunnen wonen. Onderwerpen zijn o.a. de dilemma’s bij het wel/niet bouwen buiten de rode contour, windmolens en energie transitie. 

Terugkomend op uw onderwerp:

Reeds duidelijk: 

  • Wij zullen o.a. voorstellen om de Koeheuvels van de verkooplijst te halen.
  • Wij zullen het voorstel steunen om natuurgronden alleen aan ANBI natuurbeheer organisaties (geen winstoogmerk) te verkopen.
  • Er is geen meerderheid om de definitie ‘kansrijk’ te wijzigen, daarom zullen wij voorstellen om de lijst niet voor akkoord te ‘besluiten’ maar te besluiten om bereid te zijn de voorstellen te overwegen (eigenlijk conform onze taak en zonder ongewenste juridische risico’s te lopen). 
  • Er komt een voorstel vanuit de raad ivm aantallen woningen die wij zullen steunen. 
  • Wij denken bij bewoning ook aan tijdelijke, niet permanente tiny houses bij inbreidingen wegens de bescherming van bestaand groen en waarbij de huidige bestemming blijft bestaan. Er is een agenderingsverzoek van de meeste partijen voor de bespreking daarvan ingediend. Binnen een paar (maanden ) AFZIENBARE TIJD hopen wij hierover meer duidelijkheid te krijgen. 

Nog niet geheel duidelijk: 

  • Het is nog maar de vraag of wij zullen instemmen met het voorstel inbreidingslocaties wegens (a) het gebrek aan informatie m.b.t. de vele locaties (b) de uitholling van onze controlerende taak bij deze projecten doordat de raad verwachtingen wekt, waar men rechten aan zou kunnen ontlenen en zonder te weten wat er komt (c) het gebrek aan samenhang met de omgeving van deze locaties (d) een gebrek aan visie over grotere gebieden. 

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend,

Francine Van der Velde

Sybe Streekstra, initiator en mede-oprichter van BVHlokaal, erelid en mentor voor de partij.

Alle leden van BVHlokaal zijn geraakt door het overlijden van Sybe. Hij was vol goede moed dat zijn gezondheidsproblemen tijdelijk waren en dat hij snel weer samen met ons zou optrekken in de raadsfractie en in de tweemaandelijkse partij-bijeenkomsten waarin open en vrij gediscussieerd wordt over alle punten door alle leden.

Sybe was een man van principes en hechtte aan een betrouwbaar bestuur. Sybe had een scherpe geest, dacht analytisch en wist met zijn jarenlange raadservaring snel de vinger op de zere plek te leggen.

Hij scherpte de geesten, mede door zijn zeer gedegen kennis van de staatsinrichting.

Dat was ook niet zo vreemd met zijn achtergrond als historicus. Lange tijd heeft hij les gegeven aan scholengemeenschap Schoonoord/OZL. Menig inwoner heeft bij Sybe in de klas gezeten!

De tweemaandelijks bijeenkomsten op zaterdag waren altijd een feestje. Er wordt levendig gediscussieerd en Sybe had de grootste lol om de boel op scherp te zetten. Dit deed hij meestal op een eigen wijze, in cryptische termen, maar het was altijd glashelder wat hij bedoelde.

Sybe is van 2002 t/m 2006 Raadslid geweest in Driebergen. Hij was tegen de herindeling ook als het oude B&W in Driebergen niet zou instemmen. Toch kwam de herindeling en Sybe noemde man en paard.

Hierdoor kwam hij alleen te staan en besloot toen, als eenmansfractie, een ‘burger’ partij op te richten voor de inwoners van de nieuwe gemeente. In september 2005 was dit een feit, precies 15 jaar geleden, en de BVH was opgericht. Hij had oog voor wat wel en wat niet nodig was in de gemeente.

Hij nam in 2006 plaats in de Raad van de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug en nam meteen stelling tegen megalomane projecten die de nieuwe bestuurders wensten, bijvoorbeeld het gemeentekantoor. Hij vond vanaf dag 1 dat dit te prematuur was en veel te groot zou worden. Helaas is zijn voorspelling uitgekomen. Ook stond hij pal voor de zwembaden in de gemeente. We kunnen zeggen dat in belangrijke mate, dankzij zijn inspanningen, de zwembaden nog steeds open zijn en vele inwoners zich hier dagelijks vermaken!

Wat begon als eenmansfractie was bij de volgende verkiezingen gegroeid naar een driemansfractie. Sinds de laatste verkiezingen is de fractie gegroeid naar 4 zetels. Sybe was zeer trots dat ‘zijn’ fractie voor 75% uit vrouwen bestond. En dat liet hij de andere partijen graag weten.

De BHVlokaal wordt gekenmerkt door de vrije stemdiscipline. Sybe stond erop dat Raadsleden stemmen op basis van eigen eer en geweten. BVHlokaal is een lokale partij en heeft geen enkele binding met een landelijke partij; Sybe vond dat zeer belangrijk en hamerde er dan ook steeds op.

Hij vond daarom o.a. ook dat de winkelopening op zondag gewoon aan de ondernemers moest worden gelaten en niet door politieke partijen gedicteerd mocht worden. Ook heeft hij duidelijke standpunten laten horen m.b.t. de ondertunneling van het spoor bij Maarsbergen.

We kunnen de anekdote niet weglaten waarin wethouder Homan een ‘geheime’ mededeling moest doen en dus iedereen, die niet in de Raad zat, moest de zaal uit. Homan kwam vervolgens met de mededeling dat het uiterst discreet was maar dat de Triodos Bank naar de gemeente Utrechtse Heuvelrug zou komen en wel bij het station. Sybe meldde dat het vreemd was dat dit ‘geheim’ moest zijn, want het was al bekend. Homan was perplex en stil. Sybe hielp hem uit de droom en meldde dat de directeur van Triodos, tijdens een treinrit naar Driebergen, naast Sybe was komen zitten. Hij vertelde, geruime tijd voor de ‘geheime’ mededeling van Homan, dat hij het leuk vond dat de bank naar Driebergen kon verhuizen. Typisch een geval voor Sybe. Ruimtelijke ordening was sowieso zijn favoriete gebied. Niet alleen de ondertunneling van het spoor in Maarsbergen maar ook met de Marezhof en ontsluiting van de Haarweg was hij actief. Hij stelde dat het waarschijnlijk zou worden dat op enig moment tussen Maarsbergen en Woudenberg er uitgebreid zou worden met woningen om aan het opgelegde aantal nieuwe woningen te komen.

WIj, als fractie, bestuur en leden van BVHlokaal, gaan zijn out-of-the-box denken missen en zijn cryptische, maar scherpe opmerkingen. Maar bovenal zullen we het door hem slijpen van de geesten van de mensen met wie hij te maken had missen en nooit vergeten. Het erelidmaatschap is hem van harte gegund.

De Raad zal een man gaan missen die van tijd tot tijd een lezing of lesje over de Staatsinrichting kon geven (eens een leraar altijd een leraar).

Sybe, de BVHlokaal zal in jouw geest verder gaan, dank je voor alle mooie jaren!