Anouk Haaxma oordeelde afgelopen woensdag in duidelijke bewoordingen over de Regionale Energie Strategie.

Ons raadslid Anouk Haaxma was afgelopen dinsdag te gast bij radio 90FM over de RES (Regionale Energie Strategie) van de U16. Het U16-belang lijkt hierbij te worden verheven boven het belang van onze gemeente. BVHlokaal wilt dat inwoners worden betrokken bij de plannen voor de RES. Als deze plannen er zomaar doorheen gedrukt worden heeft dit verstrekkende gevolgen voor onze gemeente.

Teken de petitie! 
https://geenwindturbinesheuvelrug.nl

Onze gemeente is een bijzonder stukje Nederland met grote natuur- en cultuurhistorische waarde. Niet voor niets zijn wij onderdeel van een Nationaal Park en daar moeten we zuinig op zijn. BVHlokaal wil dit unieke landschap voor nu en in de toekomst bewaren en verrijken. Dit groene karakter is van groot belang voor het welbevinden van onze inwoners en bezoekers. Een duurzamer leven onderschrijven wij, maar BVHlokaal wil dat op een manier doen die past bij het groene karakter van onze gemeente.

Laat ook uw (tegen)stem horen en teken de petitie via: https://geenwindturbinesheuvelrug.nl/

Verhaal zonder eind: kent u dat van de aflossingsvrije hypotheek?

Veel instanties waarschuwen voor de vervelende gevolgen van een 
aflossingsvrije hypotheek, waarbij het korte-termijn-voordeel best ook 
wel eens gunstig zou kunnen zijn in de toekomst. Niemand kan in de 
toekomst kijken; vele voorspellers zijn bedriegers en de goede 
voorspellers hanteren historische feiten. En die zijn er niet meer in de 
moderne economie. In deze categorie valt ook het gemeentehuis in Doorn. 
Tien jaar geleden als het paradepaardje van de wethouder gebouwd rond de 
euforie van de nieuwe samengevoegde gemeente Utrechtse Heuvelrug en nu 
als een onvoorspelbare aflossingsvrije hypotheek een blok aan het been. 
Tot nu toe zijn de kosten over de afgelopen 10 jaar huisvesting 35 
miljoen euro geweest. Door de hoge schuldenlast kan onze mooie gemeente 
niet meer investeren in innovatie en zal wellicht zonder ingrepen onder 
curatele komen. Als we niet snel dit vastgoed afstoten dan blijven we 
nog jaren bijbetalen: het spook van de aflossingsvrije hypotheek. 

De beeldvorming over dit agendapunt heeft voor BVHlokaal niet het effect 
gehad wat we graag zouden hebben gezien. Sterker nog, het vertroebelt 
nog steeds door alle details over de financiën, de lichtval voor de 
vleermuizen en noodzakelijke extra investeringen voor verbouwingskosten 
naar appartementen. En dat is voor onze lokale partij een reden om 
inzage te geven en helder te zijn over het vervolg: wat ons betreft geen 
investeringen meer in het leegstaande gedeelte. 

Bijna 5500 inwoners hadden tien jaar geleden al een petitie, ter 
waarschuwing ondertekend. En over voorspellingen gesproken: deze 5500 
burgers hebben meer dan gelijk gekregen. 

Verhuren lijkt een oplossing, dus zonder investeringen op kosten en 
risico van de gemeente; maar door een projectontwikkelaar, met verstand 
van zaken. Dit zijn professionals voor vastgoed die ook risico’s 
incalculeren, maar dan zonder belastinggeld van de Heuvelrugburger; de 
wethouder is een aardige man, maar geen commerciële verhuurder. Verkopen 
mag wat ons betreft ook. Maar laten we bij dit besluit dan wel aan de 
voltallige raad vragen waar we het geld naar toe willen hebben. 
BVHlokaal is voor aflossing van de nog steeds torenhoge schuld van ca 
€150 miljoen. 

Onze partij groeit steeds meer uit tot een brede ledenpartij met leden uit alle dorpen van onze gemeente. Bram Brinkman, een van deze nieuwe leden, deelt met ons zijn verhaal waarom hij heeft gekozen om lid te worden van BVHlokaal.

Waarom ik mijn partijloosheid heb ingewisseld voor een lidmaatschap

In de afgelopen jaren heb ik mij, los van het gebruik van mijn burgerrecht om te stemmen, nogal afzijdig gehouden van de politiek. Geen specifieke binding met en zelfs nooit een lidmaatschap van een partij.

Desalniettemin ben ik mij de afgelopen tijd veel meer bewust geworden dat het er wel toe doet om op de een of andere wijze politiek (landelijk, provinciaal of lokaal) ook echt mee te doen. Wat ik primair bij mijzelf maar ook bij veel anderen bespeur is dat er binnen de eigen (besloten) kring van familie, vrienden of clubjes zeer veel wordt gediscussieerd over ieder denkbaar -heikel- issue, maar op de vraag wie er dan zijn mening daadwerkelijk ook inbrengt in welke politieke organisatie dan ook het enorm stil wordt of gereageerd wordt met: “Nee, mij niet gezien, wat een geneuzel allemaal, het helpt toch niet, ze regelen het onderling allemaal wel!” en “Ik ga mijn reputatie niet te grabbel gooien door al die vreselijke reacties op social media!” of “Voor die grijpstuiver die je ‘daar’ verdient, mij niet gezien!”. Argumenten te over om zelf vooral niet actief te zijn en ‘het’, de situatie waarbij men zeer ongelukkig is met de door de politiek gemaakte keuzes, dus gewoon te laten gebeuren.

De grote groep mensen die nu langs de zijlijn staat -laat ik ze de zwijgende meerderheid noemen- heeft vaak heel goede inzichten en argumenten bij allerlei onderwerpen.

En ik denk inmiddels veel sterker dan voorheen dat daadwerkelijk politiek meedoen er dus juist wel toe kan doen. De grote groep mensen die nu langs de zijlijn staat -laat ik ze de zwijgende meerderheid noemen- heeft vaak heel goede inzichten en argumenten bij allerlei onderwerpen. Het zou m.i. daarom juist heel goed zijn als deze groep zich in grote getale politiek in gaat zetten. Voor welke partij dan ook. Daardoor kan men daadwerkelijk het verschil (gaan) maken in deze roerige tijd en wellicht de nuance weer iets terugbrengen.

Om die reden heb mijn partijloosheid inmiddels ingewisseld voor het lidmaatschap van een onafhankelijke lokale partij in mijn woonplaats de Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het is nog een pril en kleinschalig begin, maar ik hoop hierdoor voorlopig vooral mijn eigen worsteling om achteraf bevraagd te kunnen worden “En wat heb jij zelf gedaan om ‘het’ te veranderen?’ enigszins te beteugelen. En wellicht kan ik hierdoor anderen ook prikkelen tot enige politieke activiteit. Ik denk namelijk echt dat het nodig is!

Ook lid worden van BVHlokaal?

Als enige lokale politieke partij in de Utrechtse Heuvelrug hebben wij geen marsorders vanuit Den Haag en bepalen we onze eigen koers. Geen Haagse congressen, achterkamertjes en zonder subsidie. Uw steun is daarom hard nodig! Denk mee, doe mee en word lid.

Klik hier en word lid!

Vanavond was commissielid Nico Daamen te gast bij het programma “90 in de REGIO” op 90FM. Samen met programmamaker Henry Valk spreekt hij onder andere over zijn werk als commissielid, politieke motivatie en ons initiatief raadsvoorstel voor een vuurwerkverbod voor particulieren.

BVHlokaal heeft een initiatief voorstel ingediend om met oudjaar een vuurwerkverbod voor particulier vuurwerk in te stellen. En tegelijkertijd een feestje te organiseren in ieder dorp om centraal vuurwerk af te steken door professionals, een podium met marktkraampjes te organiseren en hulpdiensten in staat te stellen hun werk veilig uit te voeren. Ondernemers, buurtverenigingen, inwoners en de hulpdiensten zijn blij met dit voorstel.

BVHlokaal heeft zonder te moeten wachten op Den Haag burgemeester Frits Naafs gesteund met zijn wens voor een vuurwerkverbod. In het artikel van Danny van der Linden in het AD van 31 januari jl. lijken er meer vaders van dit succes opgevoerd te worden. Maar dat is niet waar. Raadsleden van CDA, VVD en andere landelijke partijen konden rond die periode alleen op persoonlijke titel hun mening ventileren. Nu is het kabinet óók voor een verbod, maar moet de tweede kamer nog wel even instemmen. 

Wat er ook gebeurt in Den Haag: BVHlokaal blijft bij zijn initiatief en hoeft niet te wachten op het besluit van de eerste en de tweede kamer. 

Er leeft nog een andere zorg bij ons: we hebben nog maar 11 maanden om de traag malende politieke Haagse molens met hun lokale afdelingen aan te sporen snel te besluiten. Ook in 2019 gonsde het al van een vuurwerkverbod, maar dat werd niet gehaald.

De begroting 2020 is vastgesteld. BVHlokaal is door samen te werken met CDA, VVD en SGP er in geslaagd de buitensporige OZB-verhoging van 17,5% te voorkomen. Het college moet met een verminderde OZB van €556.000 genoegen nemen. BVHlokaal is van oordeel dat er nog meer mogelijkheden zijn om het spenderen te beteugelen. Maar de meerderheid van de raad wist de belasting inkomsten toch met 5% te verlagen. Financiële problemen oplossen door de belasting eenvoudig te verhogen is niet onze keuze.

BVHlokaal is de enige politieke partij die zonder invloed vanuit Haagse achterkamertjes en op basis van partijpolitiek zich een oordeel kan vormen of wij in de Utrechtse Heuvelrug wel of geen vuurwerk gaan afschieten.

Veel landelijke partijen hebben voor hun gemeentelijke afdelinkjes al besloten: geen vuurwerk voor het milieu; wel vuurwerk, want dat is goed voor de middenstand; geen vuurwerk voor de rust van de bejaarden of de dieren. U kunt zelf de partij erbij verzinnen. 

BVHlokaal wil het van u horen, van de Heuvelrugburger. Misschien wilt u wel helemaal geen vuurwerk, of alleen maar afsteken op de buiten de bebouwde kom liggende velden onder controle van de brandweer. Of misschien wel helemaal wel, net als vroeger, zonder regels! 

In onze vergadering, iedere eerste zaterdag van de even maanden, zijn wij er eigenlijk nog niet uit, want wij willen graag uw mening horen. Dat kan via onderstaande tweet met poll, via onze Facebookpagina of Instagram!

Denk mee, doe mee, doneer of word lid. 

BVHlokaal is tegen het gebruik van het makkelijkste knopje bij de financiële begroting voor onze gemeente: belastingverhoging voor de burgers! Nu staat dit als voorstel in de begroting voor de heuvelrugburgers door de OZB te verhogen. De zogenaamde Heuvelrug-partijen, als u daar lid van wordt gewoon in Den Haag zetelen, en die nu het college vormen hebben in de verkiezingen aan u belooft de financiën op orde te maken. En dat blijkt achteraf niet eenvoudig te zijn. Maar belofte maakt schuld, en dat geldt dus nu letterlijk en figuurlijk. Na drie begrotingsrondes (zie ons nieuwsbericht over “spoor III”) is er nu het voorstel om niet de  grootste kostenposten aan te pakken maar om de inkomsten te verhogen bij de burger. Lekker makkelijk en niet zoals beloofd toen u uw stem ging uitbrengen. 

BVHlokaal is niet voor de eenvoudigste weg van belastingverhoging en zal in de komende periode tegenstemmen op dit voorstel. Met vier zetels hebben we in theorie te weinig stemmen en hopen op steun van andere partijen. Met uw hulp kunnen we groeien en dat straks zelf organiseren als we groeien naar meer zetels. Denk mee, doe mee, doneer of word lid https://bvhlokaal.nl/lokale-partijen-professioneler-wij-zoeken-versterking/