Sybe Streekstra, initiator en mede-oprichter van BVHlokaal, erelid en mentor voor de partij.

Alle leden van BVHlokaal zijn geraakt door het overlijden van Sybe. Hij was vol goede moed dat zijn gezondheidsproblemen tijdelijk waren en dat hij snel weer samen met ons zou optrekken in de raadsfractie en in de tweemaandelijkse partij-bijeenkomsten waarin open en vrij gediscussieerd wordt over alle punten door alle leden.

Sybe was een man van principes en hechtte aan een betrouwbaar bestuur. Sybe had een scherpe geest, dacht analytisch en wist met zijn jarenlange raadservaring snel de vinger op de zere plek te leggen.

Hij scherpte de geesten, mede door zijn zeer gedegen kennis van de staatsinrichting.

Dat was ook niet zo vreemd met zijn achtergrond als historicus. Lange tijd heeft hij les gegeven aan scholengemeenschap Schoonoord/OZL. Menig inwoner heeft bij Sybe in de klas gezeten!

De tweemaandelijks bijeenkomsten op zaterdag waren altijd een feestje. Er wordt levendig gediscussieerd en Sybe had de grootste lol om de boel op scherp te zetten. Dit deed hij meestal op een eigen wijze, in cryptische termen, maar het was altijd glashelder wat hij bedoelde.

Sybe is van 2002 t/m 2006 Raadslid geweest in Driebergen. Hij was tegen de herindeling ook als het oude B&W in Driebergen niet zou instemmen. Toch kwam de herindeling en Sybe noemde man en paard.

Hierdoor kwam hij alleen te staan en besloot toen, als eenmansfractie, een ‘burger’ partij op te richten voor de inwoners van de nieuwe gemeente. In september 2005 was dit een feit, precies 15 jaar geleden, en de BVH was opgericht. Hij had oog voor wat wel en wat niet nodig was in de gemeente.

Hij nam in 2006 plaats in de Raad van de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug en nam meteen stelling tegen megalomane projecten die de nieuwe bestuurders wensten, bijvoorbeeld het gemeentekantoor. Hij vond vanaf dag 1 dat dit te prematuur was en veel te groot zou worden. Helaas is zijn voorspelling uitgekomen. Ook stond hij pal voor de zwembaden in de gemeente. We kunnen zeggen dat in belangrijke mate, dankzij zijn inspanningen, de zwembaden nog steeds open zijn en vele inwoners zich hier dagelijks vermaken!

Wat begon als eenmansfractie was bij de volgende verkiezingen gegroeid naar een driemansfractie. Sinds de laatste verkiezingen is de fractie gegroeid naar 4 zetels. Sybe was zeer trots dat ‘zijn’ fractie voor 75% uit vrouwen bestond. En dat liet hij de andere partijen graag weten.

De BHVlokaal wordt gekenmerkt door de vrije stemdiscipline. Sybe stond erop dat Raadsleden stemmen op basis van eigen eer en geweten. BVHlokaal is een lokale partij en heeft geen enkele binding met een landelijke partij; Sybe vond dat zeer belangrijk en hamerde er dan ook steeds op.

Hij vond daarom o.a. ook dat de winkelopening op zondag gewoon aan de ondernemers moest worden gelaten en niet door politieke partijen gedicteerd mocht worden. Ook heeft hij duidelijke standpunten laten horen m.b.t. de ondertunneling van het spoor bij Maarsbergen.

We kunnen de anekdote niet weglaten waarin wethouder Homan een ‘geheime’ mededeling moest doen en dus iedereen, die niet in de Raad zat, moest de zaal uit. Homan kwam vervolgens met de mededeling dat het uiterst discreet was maar dat de Triodos Bank naar de gemeente Utrechtse Heuvelrug zou komen en wel bij het station. Sybe meldde dat het vreemd was dat dit ‘geheim’ moest zijn, want het was al bekend. Homan was perplex en stil. Sybe hielp hem uit de droom en meldde dat de directeur van Triodos, tijdens een treinrit naar Driebergen, naast Sybe was komen zitten. Hij vertelde, geruime tijd voor de ‘geheime’ mededeling van Homan, dat hij het leuk vond dat de bank naar Driebergen kon verhuizen. Typisch een geval voor Sybe. Ruimtelijke ordening was sowieso zijn favoriete gebied. Niet alleen de ondertunneling van het spoor in Maarsbergen maar ook met de Marezhof en ontsluiting van de Haarweg was hij actief. Hij stelde dat het waarschijnlijk zou worden dat op enig moment tussen Maarsbergen en Woudenberg er uitgebreid zou worden met woningen om aan het opgelegde aantal nieuwe woningen te komen.

WIj, als fractie, bestuur en leden van BVHlokaal, gaan zijn out-of-the-box denken missen en zijn cryptische, maar scherpe opmerkingen. Maar bovenal zullen we het door hem slijpen van de geesten van de mensen met wie hij te maken had missen en nooit vergeten. Het erelidmaatschap is hem van harte gegund.

De Raad zal een man gaan missen die van tijd tot tijd een lezing of lesje over de Staatsinrichting kon geven (eens een leraar altijd een leraar).

Sybe, de BVHlokaal zal in jouw geest verder gaan, dank je voor alle mooie jaren!

Anouk Haaxma oordeelde afgelopen woensdag in duidelijke bewoordingen over de Regionale Energie Strategie.

Ons raadslid Anouk Haaxma was afgelopen dinsdag te gast bij radio 90FM over de RES (Regionale Energie Strategie) van de U16. Het U16-belang lijkt hierbij te worden verheven boven het belang van onze gemeente. BVHlokaal wilt dat inwoners worden betrokken bij de plannen voor de RES. Als deze plannen er zomaar doorheen gedrukt worden heeft dit verstrekkende gevolgen voor onze gemeente.

Teken de petitie! 
https://geenwindturbinesheuvelrug.nl

Onze gemeente is een bijzonder stukje Nederland met grote natuur- en cultuurhistorische waarde. Niet voor niets zijn wij onderdeel van een Nationaal Park en daar moeten we zuinig op zijn. BVHlokaal wil dit unieke landschap voor nu en in de toekomst bewaren en verrijken. Dit groene karakter is van groot belang voor het welbevinden van onze inwoners en bezoekers. Een duurzamer leven onderschrijven wij, maar BVHlokaal wil dat op een manier doen die past bij het groene karakter van onze gemeente.

Laat ook uw (tegen)stem horen en teken de petitie via: https://geenwindturbinesheuvelrug.nl/

Verhaal zonder eind: kent u dat van de aflossingsvrije hypotheek?

Veel instanties waarschuwen voor de vervelende gevolgen van een 
aflossingsvrije hypotheek, waarbij het korte-termijn-voordeel best ook 
wel eens gunstig zou kunnen zijn in de toekomst. Niemand kan in de 
toekomst kijken; vele voorspellers zijn bedriegers en de goede 
voorspellers hanteren historische feiten. En die zijn er niet meer in de 
moderne economie. In deze categorie valt ook het gemeentehuis in Doorn. 
Tien jaar geleden als het paradepaardje van de wethouder gebouwd rond de 
euforie van de nieuwe samengevoegde gemeente Utrechtse Heuvelrug en nu 
als een onvoorspelbare aflossingsvrije hypotheek een blok aan het been. 
Tot nu toe zijn de kosten over de afgelopen 10 jaar huisvesting 35 
miljoen euro geweest. Door de hoge schuldenlast kan onze mooie gemeente 
niet meer investeren in innovatie en zal wellicht zonder ingrepen onder 
curatele komen. Als we niet snel dit vastgoed afstoten dan blijven we 
nog jaren bijbetalen: het spook van de aflossingsvrije hypotheek. 

De beeldvorming over dit agendapunt heeft voor BVHlokaal niet het effect 
gehad wat we graag zouden hebben gezien. Sterker nog, het vertroebelt 
nog steeds door alle details over de financiën, de lichtval voor de 
vleermuizen en noodzakelijke extra investeringen voor verbouwingskosten 
naar appartementen. En dat is voor onze lokale partij een reden om 
inzage te geven en helder te zijn over het vervolg: wat ons betreft geen 
investeringen meer in het leegstaande gedeelte. 

Bijna 5500 inwoners hadden tien jaar geleden al een petitie, ter 
waarschuwing ondertekend. En over voorspellingen gesproken: deze 5500 
burgers hebben meer dan gelijk gekregen. 

Verhuren lijkt een oplossing, dus zonder investeringen op kosten en 
risico van de gemeente; maar door een projectontwikkelaar, met verstand 
van zaken. Dit zijn professionals voor vastgoed die ook risico’s 
incalculeren, maar dan zonder belastinggeld van de Heuvelrugburger; de 
wethouder is een aardige man, maar geen commerciële verhuurder. Verkopen 
mag wat ons betreft ook. Maar laten we bij dit besluit dan wel aan de 
voltallige raad vragen waar we het geld naar toe willen hebben. 
BVHlokaal is voor aflossing van de nog steeds torenhoge schuld van ca 
€150 miljoen. 

Onze partij groeit steeds meer uit tot een brede ledenpartij met leden uit alle dorpen van onze gemeente. Bram Brinkman, een van deze nieuwe leden, deelt met ons zijn verhaal waarom hij heeft gekozen om lid te worden van BVHlokaal.

Waarom ik mijn partijloosheid heb ingewisseld voor een lidmaatschap

In de afgelopen jaren heb ik mij, los van het gebruik van mijn burgerrecht om te stemmen, nogal afzijdig gehouden van de politiek. Geen specifieke binding met en zelfs nooit een lidmaatschap van een partij.

Desalniettemin ben ik mij de afgelopen tijd veel meer bewust geworden dat het er wel toe doet om op de een of andere wijze politiek (landelijk, provinciaal of lokaal) ook echt mee te doen. Wat ik primair bij mijzelf maar ook bij veel anderen bespeur is dat er binnen de eigen (besloten) kring van familie, vrienden of clubjes zeer veel wordt gediscussieerd over ieder denkbaar -heikel- issue, maar op de vraag wie er dan zijn mening daadwerkelijk ook inbrengt in welke politieke organisatie dan ook het enorm stil wordt of gereageerd wordt met: “Nee, mij niet gezien, wat een geneuzel allemaal, het helpt toch niet, ze regelen het onderling allemaal wel!” en “Ik ga mijn reputatie niet te grabbel gooien door al die vreselijke reacties op social media!” of “Voor die grijpstuiver die je ‘daar’ verdient, mij niet gezien!”. Argumenten te over om zelf vooral niet actief te zijn en ‘het’, de situatie waarbij men zeer ongelukkig is met de door de politiek gemaakte keuzes, dus gewoon te laten gebeuren.

De grote groep mensen die nu langs de zijlijn staat -laat ik ze de zwijgende meerderheid noemen- heeft vaak heel goede inzichten en argumenten bij allerlei onderwerpen.

En ik denk inmiddels veel sterker dan voorheen dat daadwerkelijk politiek meedoen er dus juist wel toe kan doen. De grote groep mensen die nu langs de zijlijn staat -laat ik ze de zwijgende meerderheid noemen- heeft vaak heel goede inzichten en argumenten bij allerlei onderwerpen. Het zou m.i. daarom juist heel goed zijn als deze groep zich in grote getale politiek in gaat zetten. Voor welke partij dan ook. Daardoor kan men daadwerkelijk het verschil (gaan) maken in deze roerige tijd en wellicht de nuance weer iets terugbrengen.

Om die reden heb mijn partijloosheid inmiddels ingewisseld voor het lidmaatschap van een onafhankelijke lokale partij in mijn woonplaats de Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het is nog een pril en kleinschalig begin, maar ik hoop hierdoor voorlopig vooral mijn eigen worsteling om achteraf bevraagd te kunnen worden “En wat heb jij zelf gedaan om ‘het’ te veranderen?’ enigszins te beteugelen. En wellicht kan ik hierdoor anderen ook prikkelen tot enige politieke activiteit. Ik denk namelijk echt dat het nodig is!

Ook lid worden van BVHlokaal?

Als enige lokale politieke partij in de Utrechtse Heuvelrug hebben wij geen marsorders vanuit Den Haag en bepalen we onze eigen koers. Geen Haagse congressen, achterkamertjes en zonder subsidie. Uw steun is daarom hard nodig! Denk mee, doe mee en word lid.

Klik hier en word lid!

Vanavond was commissielid Nico Daamen te gast bij het programma “90 in de REGIO” op 90FM. Samen met programmamaker Henry Valk spreekt hij onder andere over zijn werk als commissielid, politieke motivatie en ons initiatief raadsvoorstel voor een vuurwerkverbod voor particulieren.

BVHlokaal heeft een initiatief voorstel ingediend om met oudjaar een vuurwerkverbod voor particulier vuurwerk in te stellen. En tegelijkertijd een feestje te organiseren in ieder dorp om centraal vuurwerk af te steken door professionals, een podium met marktkraampjes te organiseren en hulpdiensten in staat te stellen hun werk veilig uit te voeren. Ondernemers, buurtverenigingen, inwoners en de hulpdiensten zijn blij met dit voorstel.

BVHlokaal heeft zonder te moeten wachten op Den Haag burgemeester Frits Naafs gesteund met zijn wens voor een vuurwerkverbod. In het artikel van Danny van der Linden in het AD van 31 januari jl. lijken er meer vaders van dit succes opgevoerd te worden. Maar dat is niet waar. Raadsleden van CDA, VVD en andere landelijke partijen konden rond die periode alleen op persoonlijke titel hun mening ventileren. Nu is het kabinet óók voor een verbod, maar moet de tweede kamer nog wel even instemmen. 

Wat er ook gebeurt in Den Haag: BVHlokaal blijft bij zijn initiatief en hoeft niet te wachten op het besluit van de eerste en de tweede kamer. 

Er leeft nog een andere zorg bij ons: we hebben nog maar 11 maanden om de traag malende politieke Haagse molens met hun lokale afdelingen aan te sporen snel te besluiten. Ook in 2019 gonsde het al van een vuurwerkverbod, maar dat werd niet gehaald.

De begroting 2020 is vastgesteld. BVHlokaal is door samen te werken met CDA, VVD en SGP er in geslaagd de buitensporige OZB-verhoging van 17,5% te voorkomen. Het college moet met een verminderde OZB van €556.000 genoegen nemen. BVHlokaal is van oordeel dat er nog meer mogelijkheden zijn om het spenderen te beteugelen. Maar de meerderheid van de raad wist de belasting inkomsten toch met 5% te verlagen. Financiële problemen oplossen door de belasting eenvoudig te verhogen is niet onze keuze.

BVHlokaal is de enige politieke partij die zonder invloed vanuit Haagse achterkamertjes en op basis van partijpolitiek zich een oordeel kan vormen of wij in de Utrechtse Heuvelrug wel of geen vuurwerk gaan afschieten.

Veel landelijke partijen hebben voor hun gemeentelijke afdelinkjes al besloten: geen vuurwerk voor het milieu; wel vuurwerk, want dat is goed voor de middenstand; geen vuurwerk voor de rust van de bejaarden of de dieren. U kunt zelf de partij erbij verzinnen. 

BVHlokaal wil het van u horen, van de Heuvelrugburger. Misschien wilt u wel helemaal geen vuurwerk, of alleen maar afsteken op de buiten de bebouwde kom liggende velden onder controle van de brandweer. Of misschien wel helemaal wel, net als vroeger, zonder regels! 

In onze vergadering, iedere eerste zaterdag van de even maanden, zijn wij er eigenlijk nog niet uit, want wij willen graag uw mening horen. Dat kan via onderstaande tweet met poll, via onze Facebookpagina of Instagram!

Denk mee, doe mee, doneer of word lid.