BVHlokaal is tegen het gebruik van het makkelijkste knopje bij de financiële begroting voor onze gemeente: belastingverhoging voor de burgers! Nu staat dit als voorstel in de begroting voor de heuvelrugburgers door de OZB te verhogen. De zogenaamde Heuvelrug-partijen, als u daar lid van wordt gewoon in Den Haag zetelen, en die nu het college vormen hebben in de verkiezingen aan u belooft de financiën op orde te maken. En dat blijkt achteraf niet eenvoudig te zijn. Maar belofte maakt schuld, en dat geldt dus nu letterlijk en figuurlijk. Na drie begrotingsrondes (zie ons nieuwsbericht over “spoor III”) is er nu het voorstel om niet de  grootste kostenposten aan te pakken maar om de inkomsten te verhogen bij de burger. Lekker makkelijk en niet zoals beloofd toen u uw stem ging uitbrengen. 

BVHlokaal is niet voor de eenvoudigste weg van belastingverhoging en zal in de komende periode tegenstemmen op dit voorstel. Met vier zetels hebben we in theorie te weinig stemmen en hopen op steun van andere partijen. Met uw hulp kunnen we groeien en dat straks zelf organiseren als we groeien naar meer zetels. Denk mee, doe mee, doneer of word lid https://bvhlokaal.nl/lokale-partijen-professioneler-wij-zoeken-versterking/

Intensieve landbouw in Maarsbergen en windmolens en zonnepanelen in Doorn. Dat staat in het regionaal economische programma voor een gezond leven in 2040. De gemeente Utrechtse Heuvelrug wordt bij die afspraken het afvalputje van de provincie.

Daar waarschuwt raadslid Anouk Haaxma van Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug (BVHlokaal) voor. Donderdag vergadert de raad over de economische toekomst van de Utrechtse Heuvelrug. ,,Het groen is weer de sluitpost in deze notitie”, zegt Haaxma. ,,Deze zogeheten vijfde bouwsteen over groen en landschap is pas later toegevoegd. Dat zegt al veel over het belang dat de opstellers van het programma hechten aan de natuur. Wij krijgen als gemeente te maken met intensieve landbouw, windmolens en velden met zonnepanelen. Dat moeten we niet zo maar accepteren.”

Dynamiek

De U16-regio, met zestien regionale gemeenten, heeft unieke landschappelijke- en natuurwaarden, zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de landgoederenzones, het Groene Hart, het Kromme Rijngebied, het rivierenlandschap, de Vinkeveense en Vechtplassen en het Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug, aldus de opstellers van het ruimtelijk economisch programma (REP). ,,Met de vijfde bouwsteen doen wij een voorzet om natuur en landschap te koesteren en te ontwikkelen en in gebieden ruimte te houden voor de dynamiek van de 21e eeuw.” 

Haaxma wijst op de gevaren van de vier bouwstenen van de REP waarin wonen, energie, mobiliteit en economie centraal staan. De vijfde bouwsteen, groen en landschap, levert in de ogen van BVHlokaal, dat een motie heeft ingediend, meer ellende op voor de gemeente.

Aardappel

,,Op een kaart is bij Maarsbergen een soort aardappel getekend. Daar wordt de landbouw geconcentreerd waardoor dus ook ruimte komt voor intensieve landbouw. Met bijvoorbeeld megastallen. Ten zuiden van de N225, de doorgaande weg tussen Doorn en Leersum, is de Langbroekerwetering benoemd tot het land van de toekomst. Daar moet energie opgewekt worden, er moet ruimte voor recreatie komen, voor natuur. Er zullen dus windmolens en velden met zonnepanelen komen. Het is lastig om dat allemaal samen te realiseren. Als groene gemeente moeten we op groen inzetten. Maar met Maarsbergen en Langbroekerwetering worden we het afvalputje van de provincie.”

Haaxma weet dat omwonenden niet of amper zijn voorgelicht. ,,Als de raad donderdag akkoord gaat met deze notitie, kunnen we straks alleen nog maar beslissen over bijvoorbeeld de hoogte van de windmolens.  Omdat dit enorme consequenties heeft voor onze inwoners, zeker die in het buitengebied, vinden wij het onvoorstelbaar, dat dit niet met de inwoners in deze gebieden is besproken.”

Bron: AD – Windmolens en zonnepanelen in Doorn, megastallen in Maarsbergen

De lokale politiek groeit en dat doen wij ook bij BVHlokaal op de Utrechtse Heuvelrug. Nu gaan we ons daar ook bij laten ondersteunen door een professionele partij:

https://www.lokalepolitiekepartijen.nl/opleiding/opleidingen-trainingen/op-weg-naar-de-verkiezingen/

In de begroting van BVHlokaal over 2018-2022 is budget opgenomen voor opleidingen.

Wij kunnen geen gebruik maken van een groot overkoepelend orgaan of een wetenschappelijk bureau, zoals alle Haagse partijen, maar kunnen daardoor wel vrij onze eigen koers uitzetten. Hiermee dagen wij onze burgers uit om een bijdrage te leveren aan onze lokale politieke visie.

Eén van de belangrijkste taken van het partijbestuur en de leden is de vier raadsleden ondersteunen de komende jaren. Alle betrokkenen in de partij spannen zich sowieso in om de burger van de Utrechtse Heuvelrug zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bij het partijbestuur zijn we op zoek naar specialisten die ons verder helpen met marketing, financiën (vacature voor een penningmeester) en ledenwerving, maar ook met politieke items zoals de omgevingswet en de energietransitie. 

Wil je meedoen of ons steunen? Dat kan allebei naar je eigen wens en mogelijkheden via deze website https://bvhlokaal.nl/steun-ons/ of bel met het bestuur 06-11388336!

Voor de gemeenteraad zijn we ons nu al aan het voorbereiden op de verkiezingen voor over twee jaar. De kieslijst gaan we opmaken met lokaal betrokken burgers. En daar kun jij deel van gaan uitmaken!