fbpx

Henschotermeer

Nieuwsbericht, of ga direct naar Standpunten BVHlokaal Henschotermeer

Begin December 2021 heeft de exploitant van het Henschotermeer een aangepast plan aan inwoners gepresenteerd. 

Inmiddels is er veel commotie ontstaan en maken vele mensen (zo’n 20.000 hebben dit via 2 petities laten weten evenals betrokken inwoners- en natuurorganisaties) zich grote zorgen om deze ontwikkeling. Zo ook BVHlokaal. 

Wij begrijpen de wens voor het verbeteren van dagrecreatie mogelijkheden om de kosten te kunnen dragen. Werd er eerst parkeergeld geïnd, nu wordt er ook voor de toegang betaald. Dit was al een heikel punt: er was immers afgesproken dat het meer ‘vrij toegankelijk’ zou blijven. Uiteindelijk kwam het hek er wel, mede omdat ‘vrij toegankelijk’ nog niet ‘gratis’ betekende en de subsidies voor het onderhoud van het gebied wegvielen na het opheffen van het recreatieschap (een samenwerking van 11 gemeenten die, behalve de Utrechtse Heuvelrug, niet meer de kosten wilden dragen voor de diverse terreinen – voor het Henschotermeer was er jaarlijks een gemiddeld tekort van 114.000 euro. 

Er komen jaarlijks zo’n 300.000 bezoekers. Er is bij de opheffing van het recreatieschap een subsidie van 150.000 euro gegeven wegens achterstallig onderhoud. Het kost 4,5 ton om het Henschotermeer draaiende te houden (incl. huur). Hoeveel moet er opgebracht worden om te kunnen spreken van een gezonde ‘rendabele exploitatie’?  

Nu wordt naast veel bebouwing voor jaarrond dagrecreatie, ook dag- en nachtverbijven voorgesteld. Dit zal gepaard gaan met nog meer bomenkap.  

Momenteel gaat het alleen nog om een voorstel. Samen met andere partijen hebben wij een Motie ingediend om, zoals ook is afgesproken, een verdere gezamenlijke visie te ontwikkelen. Een visie dat meer rekening houdt met de andere ontwikkelingen van dit gebied (bij Europarcs worden honderden (ca 700) standplaatsen omgezet in recreatiewoningen (ca 350 mogelijk) – iets waar trouwens BVHlokaal als enige partij niet mee heeft ingestemd. De exploitant heeft vorig jaar van Woudenberg toestemming gekregen om 270 extra chalets te bouwen en aan de andere kant van het meer komt de bebouwing van de YMCA uit Leusden waardoor de drukte nog verder zal toenemen met navenante druk op de natuurwaarden terwijl is afgesproken dat het boslandschap en het natuurlijk karakter voor dit ‘dagrecreatie’ terrein behouden blijven. De toenemende drukte heeft ook gevolgen voor het verkeer en de veiligheid. 

Kort en krachtig gezegd zullen deze ontwikkelingen het landschap en natuurlijk karakter teveel aantasten. Wij zijn onderdeel van een groen Nationaal Park. Groen is ons DNA, onze sterkste troef en moeten we juist koesteren: niet alleen voor onze eigen inwoners, maar voor het hele gebied. 

Francine van der Velde  Raadslid BVHlokaal 

Blijf ons volgen, doneer of word lid!