fbpx

Agrarische sector

  • BVHlokaal zet zich in voor het in stand houden van de agrarische sector binnen de geldende wettelijke regels. Boer&burgers kunnen samen tot (tijdelijke) afspraken komen.
  • BVHlokaal is voor groen en duurzaam grondgebruik van agrarische oppervlakte in relatie tot onze omliggende bossen, watertjes, de bodem en heuvels.
  • Creatieve duurzame oplossingen van boeren en groen nevengebruik van gronden moet gestimuleerd worden.
  • Daarbij vindt de BVH dat er een goed evenwicht moet (blijven) bestaan tussen milieu,  economische, gezonheid, landschappelijke en infrastructurele aspecten. 
  • Bij hinder van grotere groepen omwonenden moet samen met de boer en de gemeente naar andere werkwijze of inrichting van het boerenperceel gezocht worden.

Blijf ons volgen, doneer of word lid!