fbpx

Duurzaamheid en energietransitie

  • Het beleid van onze overheid in Den Haag is nu: alle energie die op de Heuvelrug verbruikt wordt moet ook op de Heuvelrug opgewekt worden. Deze visie vindt BVHlokaal niet realistisch. Waarom zou er geen gebruik gemaakt kunnen worden van schone groene energie van b.v. onze Noordzee waar diverse andere landen ook wind- en zonneparken bouwen? BVHlokaal Wil regionale samenwerking en aanpak bieden voor betere kansen om de energietransitie doelen te bereiken.
  • Inzetten op zonnepanelen, ook als deze buiten onze gemeente op daken komen te liggen of, zoals b.v. langs de geluidsschermen van de A12.
  • Gebruik maken van de postcoderoos (vaak met gemeente buiten de onze).
  • Niet gebruikte weilanden buiten de Lustwarande omvormen tot omzoomde zonnevelden waarbij het karakteristieke landschap behouden blijft. Kleinvee kan blijven begrazen.
  • Geen windmolens in ons mooie nationaal park. Welke toerist wil in ons nationaal park tussen windmolens wandelen?
  • Meer elektrische palen stimuleren. Voorop lopen bij waterstof tanken.
  • Meedoen met de Statiegeldalliantie om plastic- en blikvervuiling tegen te gaan.
  • Anders bouwen: 0-op-de-meter woningen en bij scholen streven van BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) naar ENG.
  • Van het gas af bij nieuwbouw.
  • Bomen/groen helpt bij het verminderen van onze CO2 afdruk, dus altijd herplantplicht voor gemeente en overheden.

Blijf ons volgen, doneer of word lid!