fbpx

Economie en bedrijfsleven

  • BVHlokaal is voor vrije koopzon- en feestdagen en stimuleert constructief overleg tussen de grote supermarkten en de lokale middenstanders op dit punt.
  • Schuldenproblematiek wordt preventief aangepakt: serieuze meewerkende schulden-“eigenaren” krijgen 1 op 1 hulp, uitgebreid met een gezamenlijke haalbare taakstelling. 
  • BVHlokaal wil lokale werkgevers bevoordelen bij het aannemen van inwoners met b.v. een bijstandsuitkering,  schulden-”eigenaren” zonder betaald werk en inwoners met afstand-tot-de-arbeidsmarkt. BVHlokaal wil stimuleringsgelden uit de bijstand gebruiken voor werkgeverssubsidie aan bedrijven in de Heuvelrug.
  • Instandhouding van winkelgebieden door o.a. concentratie.
  • Bedrijventerreinen niet herstructureren op een andere lokatie, maar indien noodzakelijk lege kantoren ver/nieuwbouwen (geen nieuwe op Leersumse Eng).

Blijf ons volgen, doneer of word lid!