fbpx

Gemeentefinanciën op orde

  • OZB mag geen sluitpost worden voor de begroting. Dit is een te gemakkelijke oplossing voor de tekorten die bij onze gemeente gecreëerd is.
  • Verdere inkrimping van de ambtelijke organisatie door natuurlijk verloop. Een vacaturestop tot de gemeente weer financieel gezond is voor functies met een salaris boven de € 50.000 per jaar.
  • Geen dure inhuur meer van consultants of adviesbureaus tot de gemeente weer financieel gezond is; veel beleidsmedewerkers zijn nu al HBO of WO geschoold. Daar zit voldoende intellectuele kracht en oplossend vermogen volgens BVHlokaal om complexe items zelf aan te pakken.
  • Bij inhuur van consultants of adviesbureaus beslist de raad tot de gemeente weer fInancieel gezond is, vindt BVHlokaal. De financiële ondergrens vervalt waarbinnen de wethouder zelfstandig mocht beslissen om te investeren.
  • De WMO kosten (thuiszorg en jeugdzorg) rijzen de pan uit: de sociale dorpsteams gaan bij Jeugdzorg meer aan de slag met preventiewerkers op straat, of bij probleemgevallen thuis met een preventie-gezinscoach en wij willen preventief buurtwerk in de wijken; de instroom bij de jeugdzorg moet omlaag, zodat de hoge kosten in toom gehouden kunnen worden;
  • De sociale dorpsteams worden verantwoordelijk voor de nu veel te hoge uitgaven; de raad heeft daar zelf geen invloed meer op sinds de sociale dorpsteams als een stichting ingericht is. BVHlokaal vindt dat (de directeur van) de stichting maandelijks een financiële rapportage moet opleveren en tegelijkertijd een vooruitblik moet geven over de komende maanden. Met daarbij een jaarlijks vastgesteld uitgave-plafond is tenminste één controle-item weer terug bij de raad. De directeur moet ook verantwoording afleggen over de kwaliteit die onze burgers ervaren van de ingehuurde zorgverleners.

Blijf ons volgen, doneer of word lid!