fbpx

7 vitale dorpen behouden

  • BVHlokaal wil zorginstellingen, jeugdhuizen en kinderopvang in alle 7 dorpskernen helpen onderzoek te doen naar multi-functioneel gebruik met een mix van b.v.  kinderopvang&senioren; woningstarters&beschermd wonen; onderwijs&cultuurhuizen. 
  • Voor jongeren in alle dorpskernen een trapveldje. Omwonenden worden in de besluitvorming meegenomen.
  • BVHlokaal stimuleert actieve participatie van probleemjongeren. Coaching via vrijwillige maatjesprojecten geven b.v. goede resultaten. Samenwerking met culturele organisaties kan daar ook bij helpen.
  • BVHlokaal zet in op gezondheidspreventie en wil daarom zoveel mogelijk betaalbare sportvoorzieningen in alle 7 dorpen. Daarbij ligt de prioriteit bij de jeugd. Senioren kunnen zonder kosten deelnemen aan fitness op sportscholen of in buurthuizen.
  • Anders dan nu het geval is, wil BVHlokaal het schoolzwemmen weer terug, betaald door de gemeente.
  • Mantelzorgers worden op een voetstuk geheven; waar nodig ondersteunt de gemeente.
  • Aanbesteding van zorggelden aan zorgleveranciers voor onze burgers wordt niet altijd meer gegund aan de goedkoopste (dat is kwalitatief vaak de slechtste (werkgever), maar aan de zorgleverancier die de beste innovatieve oplossingen gaat voeren in het voordeel van onze burgers en onze zorgbegroting.

Blijf ons volgen, doneer of word lid!