fbpx

Woningbouw

Sociale woningbouw

 • Iedereen moet op de Heuvelrug kunnen blijven wonen, of het nu gaat om jongeren, starters, mensen met een beperking, senioren of gezinnen.
 • Bij ieder bouwproject wil BVHlokaal alle kansen pakken om levensloopbestendig te (ver-)bouwen, zowel in de huur- als in de koopsector, zowel sociaal als middensegment woningen.
 • Prioriteit aan middensegment woningen: deze zijn vooral bedoeld voor starters en senioren die het meest om een woning verlegen zitten. Daarnaast om doorschuiven mogelijk te maken voor de (meer dan 400) scheefwoners met een flink hoger norminkomen woningen bouwen voor deze inkomensgroep.
 • BVHlokaal bouwt liever passende woningen op maat in vooral het middensegment waar behoefte aan is: ruim 60% van onze inwoners bestaat uit 1/2 persoonshuishoudens. Deze kunnen doorschuiven en plaats maken voor anderen en gezinnen die recht hebben op een sociale woning en zeer lang wachten.
 • Conclusie: Sociaal wonen Is ook scheefwonen ontmoedigen.

Woningbouw algemeen

 • Inspraak en participatie door alle betrokkenen over plannen zoals het Mariniersterrein in Doorn of het Trompplein in Maarn, en wel op een integrale manier: aspecten als groen, verkeer en karakter van de omgeving. Dorps-bouwen betekent dus geen vinexwijk bouwen.
 • Integrale aanpak bij MFA planning in Maarn.
 • Behoud dorpshuizen in Maarn en Overberg. Alle 7 dorpskernen moeten vitale dorpen blijven, zoals beloofd is bij de herindeling in 2008.
 • Het teveel gebouwde deel en de leegstaande zolders van het gemeentekantoor in Doorn ombouwen voor starters en/of senioren.
 • Inbreidingsmogelijkheden benutten: dat betekent ombouwen van lege ruimtes tussen huizen en wijken naar nieuw/verbouw op deze plekken.
 • Tijdelijk investeren in de sloop van verwaarloosde panden die dan met de grond gelijk gemaakt worden en het perceel met gras inzaaien. De aspirant koper betaalt mee aan deze investering van de gemeente.

Blijf ons volgen, doneer of word lid!