fbpx

Agrarische sector

  • De BVH zet zich in voor het in stand houden van de agrarische sector. Daarbij zal ook gekeken worden naar Ander alternatief- en nevengebruik.
  • Daarbij vindt de BVH dat er een goed evenwicht moet (blijven) bestaan tussen milieu,  economische, gezonheid, landschappelijke en infrastructurele aspecten. 
  • Biologische Veehouderij: dit blijkt Anders en slechter uit te pakken voor het milieu dan men zou verwachten en b.v. door verspreiding van fijnstof door de open stallen en verspreiding van andere stoffen een groter risico te vormen voor de gezondheid dan de traditionele dichte stallen. Risico verlagende maatregelen (besproeiing of afvanging e.d.) kunnen een mogelijke oplossing zijn.
  • Soms hebben omwonenden last van geurhinder. Samen met de boeren kunnen soms Andere werkwijze of inrichting of Andere maatregelen soelaas bieden.

Blijf ons volgen, doneer of word lid!