fbpx

Duurzaamheid en energietransitie

  • Het beleid is nu: alles wat op de Heuvelrug verbruikt wordt moet ook op de Heuvelrug opgewekt worden. Deze vierkante cm visie vindt de BVH niet realistisch en van de zotte.  Waarom zou er geen gebruik gemaakt kunnen worden van schone groene energie van b.v. onze Noordzee waar diverse landen wind- en zonneparken bouwen? De BVH staat hierin Anders dan de andere partijen: Regionale samenwerking en aanpak bieden betere kansen om de energietransitie doelen te bereiken.
  • Inzetten op zonnepanelen, ook als deze buiten onze gemeente op daken komen te liggen of zoals b.v. langs de geluidsschermen van de A12.
  • Gebruik maken van de postcoderoos (vaak met gemeente buiten de onze).
  • Niet gebruikte weilanden buiten de Lustwarande Anders omvormen tot omzoomde zonnevelden waarbij het karakteristieke landschap behouden blijft.
  • Geen windmolens in ons mooie nationaal park. Welke toerist wil in ons nationaal park tussen windmolens wandelen!
  • Anders tanken: installatie van meer elektrische palen.
  • Meedoen met de Statiegeldalliantie om plastic- en blikvervuiling tegen te gaan.
  • Anders bouwen: 0-op-de-meter woningen en bij scholen streven van BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) naar ENG.
  • Anders Wonen: Van het gas af bij nieuwbouw.
  • Bomen/groen helpt bij het verminderen van onze CO2 afdruk, dus herplant stimuleren. Bestaande herplant van productiebos of gebied meenemen bij de berekening van onze afdruk.

Blijf ons volgen, doneer of word lid!