fbpx

Economie en bedrijfsleven

  • De BVH is voor vrije koopzon- en feestdagen en stimuleert constructief overleg tussen de grote supermarkten en de lokale middenstanders op dit punt.
  • Schuldenproblematiek wordt preventief aangepakt: serieuze meewerkende schulden-“eigenaren” krijgen 1 op 1 hulp, uitgebreid met een gezamenlijke haalbare taakstelling. 
  • De BVH wil werkgevers bevoordelen bij het aannemen van inwoners met b.v. een bijstandsuitkering,  schulden-”eigenaren” zonder betaald werk en inwoners met afstand-tot-de-arbeidsmarkt. Hiervoor regelt de BVH de geldstroom Anders en verlegt die budgetneutraal van bijstandsuitkering naar  werkgeverssubsidie.
  • Instandhouding van winkelgebieden door o.a. concentratie.
  • Bedrijventerreinen Anders herstructureren (geen nieuwe op Leersumse Eng).

Blijf ons volgen, doneer of word lid!