fbpx

Samenleving

  • Mantelzorgers worden op een voetstuk geheven; waar nodig ondersteunt de gemeente.
  • Goede afstemming met thuiszorg organisaties en niet alleen door grote organisaties. Tijdige en kwalitatieve opvang ten gunste van langer thuis wonen.
  • Anders bekostigen: PGB’s stimuleren voor behoud eigen regie (met formulierenbrigade als de administratieve rompslomp niet te overzien is).
  • “Kas”commissie voor betere greep vooraf op budgetten en uitgaven van de WMO-zorggelden. 
  • BVH wil bejaarden- en verpleeghuizen helpen onderzoeken om te kijken naar Ander multi-functioneel gebruik, met mixen van b.v.  kinderopvang&senioren; woningstarters&beschermdwonen; onderwijs&cultuurhuizen. 
  • Voor jongeren in alle dorpskernen een trapveldje. Omwonenden worden in de besluitvorming meegenomen.
  • BVH stimuleert actieve participatie van ‘probleem’- en  jongeren met een niet-Nederlandse achtergrond. Coaching via vrijwillige maatjesprojecten geven b.v. goede resultaten. Samenwerking met culturele organisaties kan daar ook bij helpen.
  • BVH zet in op gezondheidspreventie en wil daarom voor iedereen betaalbare sportvoorzieningen. Daarbij ligt de prioriteit bij de jeugd.
  • Anders dan nu het geval is, wil de BVH het schoolzwemmen weer terug, betaald door de gemeenten waar dat nodig mocht zijn.

Blijf ons volgen, doneer of word lid!