fbpx

Algemene Beschouwingen 2021

Lees hier onze inbreng tijdens de Algemene Beschouwingen Kadernota (juli 2021):

Het jaar in een notendop: 

Bijna 1,5 jaar komt de Raad niet meer fysiek bij elkaar. 9 maanden geleden overleed onze oprichter en fractievoorzitter Sybe Streekstra plotseling. En 3 weken geleden werden Leersum en Maarsbergen zwaar getroffen door een bizarre valwind met enorme schade aan bezit en natuur. Maar ook met een onzichtbare emotionele schade. De onderlinge behulpzaamheid en solidariteit was hartverwarmend. 

Dít was allemaal overmacht. En hoe de gemeente dat hanteerde, verdient een groot compliment. Ook bedanken we het college voor de snelheid en de schaalgrootte van de hulpverlening na de valwind. Daarbij spreken wij het vertrouwen uit dat er ook in de toekomst proactief, ruimhartig en langdurig ondersteuning is voor het herstel van alle schade. 

Maar er zijn de laatste jaren veel meer inwoners geraakt. Overberg schrok van drugs-labs, ketelproducenten en windmolens in de achtertuin. Amerongen wordt door motoren, de huizen en tuinen uitgejaagd. Maarn is bezorgd over de toekomst van hun voorzieningen. En van de Broekhuizerlaan tot Park Doorn, en van Dennenburg tot Peppel Enk kwamen veel inwoners in opstand bij het verdwijnen of afsluiten van groen. Ook liepen de emoties hoog op bij de georkestreerde participatie-bijeenkomsten over de energietransitie. En dít was géén overmacht. Dít zijn plannen die inbreken op onze leefomgeving. 

BVHlokaal wil dat daar in het 4e jaar van deze raad (en de jaren daarna) anders mee omgegaan wordt. 

Groei heeft een keerzijde

Iedereen herkent de enorm toegenomen drukte in de natuur, in de dorpen, en ook in het verkeer. Denk aan de overvolle parkeerplaatsen bij het bos, de kruising in Doorn, het sluipverkeer in het buitengebied, de Hoofdstraat in Driebergen, en overlast van motoren en old-timers die komen toeren. Deze drukte gaat ten koste van het woongenot van onze inwoners en van de natuur. 

Wij vinden dat juist dát leidend moet zijn bij keuzes van het bestuur in toerisme/recreatie, verkeer, woningbouw, en energieopwekking. De wens om te groeien kent wat ons betreft beperkingen. Alleen als het de leefbaarheid voor onze inwoners verbeterd (of niet raakt) EN de natuur meeprofiteert steunen wij die groeiwens. 

Vertrouwen en menselijke maat

De regionale plannen voor ‘Gezond stedelijk leven’ zijn grotendeels de wens van de stad Utrecht. Het is híér onze taak om die plannen af te schalen naar passend bij onze dorpen en soms dus de deur te wijzen. 

  • Woningbouw voor eigen inwoners? Prima, maar 500 huizen erbij in Doorn is gewoon te veel.
  • De klimaatcrisis willen weren? Prima, maar niet over de rug van de eigen inwoner of ten koste van onze natuur. 

De participatiesessies bij de energietransitie en de perikelen rondom de MFA in Maarn zijn signalen van hoe vertrouwen van inwoners is beschadigd. 

Ook moeten wij ons realiseren dat deze plannen slapeloze nachten, onzekerheid en veel stress veroorzaken. Wij willen dat het belang van de eigen inwoner veel méér centraal komt te staan in het gemeentelijk beleid. 

Daarvoor hebben we een bestuur nodig met een rechte rug, 

  • – dat reëel begroot en zich daar vervolgens aan houdt, 
  • – dat inwoners betrekt als het kan. En dan ook echt bereid is om bij te sturen 
  • – dat geen gemeenschapsgeld verspilt aan participatie als de uitkomst al vaststaat. 
  • – dat transparant bestuurt, 
  • – dat ‘nee’ durft te zeggen tegen plannen, die de leefbaarheid voor inwoners schaden 
  • – dat de tegenmacht koestert, beschermt en faciliteert 

EN daarmee het vertrouwen van inwoners in de democratie en de lokale politiek herstelt.

Samenvattend:

Wat BVHlokaal betreft is de Utrechtse Heuvelrug niet langer het wingebied van Utrecht-en-omstreken voor windmolens, nog meer recreatie, nog meer toerisme en nog meer huisvesting. 

Wat BVHlokaal betreft is de Utrechtse Heuvelrug weer een gemeente waar de eigen inwoners, de dorpen, de natuur en de leefbaarheid centraal staat. 

En waar de overheid dít doel dient. 

Dat zijn onze kaders en wensen voor de toekomst voorzitter. Dank u wel!

Blijf ons volgen, doneer of word lid!