fbpx

Geen bomenkap
bij Huis Doorn.

Onze prioriteiten

Groen heeft een stem

We willen de natuur en het groene karakter beschermen en versterken. Bomenkap moet worden ontmoedigd met strikte naleving van de herplantplicht. En méér planmatige, grootschalige natuuraanplant.

Niet meer, maar beter

We willen een limiet stellen aan de groei van het aantal inwoners, het verkeer, toerisme en grootschalige woningbouw en bedrijvigheid. Het is druk genoeg op de Heuvelrug!

Géén windturbines en zonnevelden

Windturbines en industri le zonnevelden passen niet in een Nationaal Park. We willen daarom intensief inzetten op gebouw- en woningisolatie en zonnepanelen op woningen, bedrijfsgebouwen en agrarische daken.

Verkeersknelpunten oplossen

We willen een forse beperking van het doorgaand en sluipverkeer. Door samen met buurgemeenten te zoeken naar lange termijn oplossingen voor de hele regio, in plaats van lokale lapmiddelen.

Waarom BVHlokaal?

BVHlokaal is de enige, puur lokale politieke partij in de gemeente Utrechtse Heuvelrug zonder binding met de landelijke of provinciale partijpolitiek. Wij kunnen daardoor geheel zelfstandig en voor 100% opkomen voor de belangen van de inwoners van Amerongen, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Leersum, Maarn, Maarsbergen en Overberg.
 

Actueel

Blijf ons volgen, doneer of word lid!