fbpx

Beste Heuvelrugburgers: dit is een “wake-up call!”

Intensieve landbouw in Maarsbergen en windmolens en zonnepanelen in Doorn. Dat staat in het regionaal economische programma voor een gezond leven in 2040. De gemeente Utrechtse Heuvelrug wordt bij die afspraken het afvalputje van de provincie.

Daar waarschuwt raadslid Anouk Haaxma van Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug (BVHlokaal) voor. Donderdag vergadert de raad over de economische toekomst van de Utrechtse Heuvelrug. ,,Het groen is weer de sluitpost in deze notitie”, zegt Haaxma. ,,Deze zogeheten vijfde bouwsteen over groen en landschap is pas later toegevoegd. Dat zegt al veel over het belang dat de opstellers van het programma hechten aan de natuur. Wij krijgen als gemeente te maken met intensieve landbouw, windmolens en velden met zonnepanelen. Dat moeten we niet zo maar accepteren.”

Dynamiek

De U16-regio, met zestien regionale gemeenten, heeft unieke landschappelijke- en natuurwaarden, zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de landgoederenzones, het Groene Hart, het Kromme Rijngebied, het rivierenlandschap, de Vinkeveense en Vechtplassen en het Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug, aldus de opstellers van het ruimtelijk economisch programma (REP). ,,Met de vijfde bouwsteen doen wij een voorzet om natuur en landschap te koesteren en te ontwikkelen en in gebieden ruimte te houden voor de dynamiek van de 21e eeuw.” 

Haaxma wijst op de gevaren van de vier bouwstenen van de REP waarin wonen, energie, mobiliteit en economie centraal staan. De vijfde bouwsteen, groen en landschap, levert in de ogen van BVHlokaal, dat een motie heeft ingediend, meer ellende op voor de gemeente.

Aardappel

,,Op een kaart is bij Maarsbergen een soort aardappel getekend. Daar wordt de landbouw geconcentreerd waardoor dus ook ruimte komt voor intensieve landbouw. Met bijvoorbeeld megastallen. Ten zuiden van de N225, de doorgaande weg tussen Doorn en Leersum, is de Langbroekerwetering benoemd tot het land van de toekomst. Daar moet energie opgewekt worden, er moet ruimte voor recreatie komen, voor natuur. Er zullen dus windmolens en velden met zonnepanelen komen. Het is lastig om dat allemaal samen te realiseren. Als groene gemeente moeten we op groen inzetten. Maar met Maarsbergen en Langbroekerwetering worden we het afvalputje van de provincie.”

Haaxma weet dat omwonenden niet of amper zijn voorgelicht. ,,Als de raad donderdag akkoord gaat met deze notitie, kunnen we straks alleen nog maar beslissen over bijvoorbeeld de hoogte van de windmolens.  Omdat dit enorme consequenties heeft voor onze inwoners, zeker die in het buitengebied, vinden wij het onvoorstelbaar, dat dit niet met de inwoners in deze gebieden is besproken.”

Bron: AD – Windmolens en zonnepanelen in Doorn, megastallen in Maarsbergen

Blijf ons volgen, doneer of word lid!