fbpx

BVHlokaal tegen mogelijke plannen windenergie in Overberg door Provincie

Binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug is in de vorige raadsperiode gezocht naar een locatie voor windenergie en niet gevonden. Na een lange zoektocht was toen gelukkig ook de locatie Overberg afgevallen. Echter, de provincie Utrecht heeft nu alsnog locaties voor windturbines aangewezen in de provincie omdat er volgens hen te weinig windprojecten zouden zijn. Dit kan de provincie doen, omdat zij formeel gezien het bevoegd gezag is voor windprojecten vanaf 5 MW. De provincie dreigt nu dus met doorzettingsmacht om toch windturbines met een tiphoogte van 240 meter in de directe omgeving van Overberg te plaatsen.

Standpunt BVHlokaal
Het standpunt van BVHlokaal is helder: Géén grote industriële windturbines. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 is er tussen de collegepartijen BVHlokaal, VVD, D66 en SGP de volgende afspraak gemaakt:

“In deze raadsperiode zal door het college geen inspanning geleverd worden voor enige voorbereiding/vergunning/verkenning in relatie tot industriële windturbines op het grondgebied van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug.”

Standpunt college gemeente Utrechtse Heuvelrug
“Het college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug onderschrijft de noodzaak van de energietransitie en werkt constructief mee om de afgesproken klimaatdoelen te behalen. Onze gemeente zet de komende jaren in op het behalen van onze gemeentelijke energietransitiedoelstellingen door zonne-energie. De gemeenteraad heeft het college onlangs de opdracht gegeven hiertoe een nieuw beleidskader op te stellen. Het college is van mening dat de provincie zich terughoudend dient op te stellen zolang gemeenten zich blijven inzetten om de doelen te behalen. De lijst met kansrijke gebieden is daarom door de gemeente Utrechtse Heuvelrug ter kennisgeving aangenomen en is voor ons geen aanleiding om ons beleid te wijzigen.”

Voorlopig is het dus allemaal nog niet zover, maar wij houden als fractie deze zorgwekkende situatie vanuit de provincie Utrecht nauwlettend in de gaten.

Blijf ons volgen, doneer of word lid!