fbpx

‘College moet verantwoording afleggen over het dorpshuis’

MAARN De gemeente moet verantwoording aan de inwoners afleggen, over de gang van zaken rond dorpshuis De Twee Marken. Dat vindt de raadsfractie van BVHlokaal, die de onderste steen naar boven wil halen. De oprichting van het dorpshuis werd destijds mogelijk dankzij donaties van Maarnaars, aldus de partij. ,,Gezien die kapitaalsinjectie van inwoners hebben inwoners recht op een  tegenprestatie.”

In schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders wil BVHlokaal het naadje van de kous weten. Zo wordt aan het Heuvelrugcollege gevraagd om een aantal stukken op tafel te leggen, zoals de financiële onderbouwing van de totstandkoming van De Twee Marken. Daaruit moet ook blijken hoeveel de inwoners precies hebben bijgedragen aan de realisatie van het dorpshuis.

ZORGPLICHT BVHlokaal verwijt eerdere colleges, dat die de Stichting De Twee Marken willens en wetens in problemen hebben gebracht. Wetende dat subsidies noodzakelijk waren voor de exploitatie van het dorpshuis, werden die in de jaren na de gemeentelijke herindeling ingetrokken. De BVH-fractie zegt dat de gemeente een zorgplicht had voor De Twee Marken.

LENING Anderhalf jaar geleden besloot het huidige college om het Maarnse dorpshuis over te nemen. De gemeente betaalde een lening van 6,5 ton af en kreeg daarvoor de grond aan het Trompplein en de gebouwen in bezit. Daarmee zou een dreigend faillissement zijn afgewend en konden de deuren van De Twee Marken open blijven. 

GELDTEKORT Maar volgens BVHlokaal was er sprake van ,,een gecreëerd liquiditeitsprobleem”. Uit de financiële stukken zou niets blijken van het openbaar aangekondigde geldtekort. Ook uit de informatiebrief die het college vorig jaar over de kwestie aan de gemeenteraad stuurde, blijkt volgens BVHlokaal niet dat er sprake was van  een acuut faillissementsprobleem bij Stichting De Twee Marken. 

OPENBAAR De partij wil nu inzage in alle stukken over het dorpshuis. Nu de Twee Marken in bezit is van de gemeente, valt het onder controle van de raad en dienen de stukken openbaar te zijn, aldus BVHlokaal

Door Michiel Schaaij

BRON: Nieuwsblad De Kaap

Blijf ons volgen, doneer of word lid!