fbpx

De toekomst van het Doornse Gat: BVHlokaal stelt vragen

BVHlokaal maakt zich zorgen omdat de trend van ‘verpretparking’ in onze groene gebieden voorgezet dreigt te worden (o.a. Henschotermeer). Dit gaat gepaard met extra veel ‘verstening’, (horeca)faciliteiten die ook ‘s avonds open zijn, geen enkele rem op het aantal bezoekers bij evenementen etc.

Naar aanleiding van de terinzagelegging van het bestemmingsplan Doornse Gat heeft BVHlokaal daarom een aantal vragen gesteld:

  1. Er mogen 12 evenementen van max. 3 dagen worden gehouden. Er staat niet bij dat het om aaneengesloten dagen moet gaan, waarbij, met de bepaling dat materiaal een dag eerder en een dag erna mag blijven staan, een evenement een hele week zijn beslag kan krijgen. Dat zijn bij wijze van spreken 3 volle maanden. Kan dit de bedoeling zijn?
  2. De duur van het evenement is exclusief opbouw- en afbouwtijd. Dit wordt in de regels nergens beperkt, niet in dagen, niet in tijdstippen en welke geluidsbelasting daarvoor geldt. In een zaak (ECLI:NL:RVS:2021:1469) waar dit eveneens speelde, diende dit alsnog kenbaar te worden gemaakt in het bestemmingsplan.
  3. Hetzelfde geldt in de regels het onbepaalde maximum aantal bezoekers (in verband met parkeerruimte relevant) en geluidsinstallaties.
  4. In de Toelichting staat dat “Op basis van de intentieovereenkomst zou een ruimtelijk kader worden opgesteld. Gedurende de voorbereiding daarvan is gezamenlijk besloten over te gaan tot het opstellen van een bestemmingsplan.”
    Waarom heeft men de raad overgeslagen voor een ruimtelijk kader zoals afgesproken? De intentieovereenkomst waarnaar gerefereerd wordt is niet te vinden. Graag ontvangen wij hiervan een exemplaar.
  5. Het gebied kent de waarde ecologie (NNN gebied). Daarbij hoort bescherming van o.a. diersoorten en wordt gewezen op de verbindingsfunctie. Ik begrijp dat hekken geplaatst gaan worden alleen bij de Horeca. Daarnaast wordt gesproken over diervriendelijke hekken behalve bij horeca. Onduidelijk is nu waar er hekken komen. Overal rondom? Zo ja, waarom zijn deze nodig?
    Tevens staat in de RIB dat er geen mountainbike route wordt aangelegd. Ik neem aan dat het ontwerp hierop wordt aangepast.
  6. De huidige situatie wordt in de Toelichting omschreven: “Na beëindiging van de ontzanding is het terrein ingericht voor dagrecreatie. Het gebied is vrij toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.”

Tevens is bepaald: “parkeervoorzieningen binnen het recreatieterrein is toegestaan van zonsopgang tot zonsondergang.” Het terrein blijft de functie dagrecreatie houden.

In strijd met het bovenstaande wordt een openingstijd gehanteerd tot middernacht. Dit stimuleert tevens autobewegingen/geluiden tot middernacht. BVHlokaal ziet openingstijden met meer respect voor de rustperiode terug waarbij een middeling en verschil mogelijk is in verband met de zomer- en winterperiode, maar niet dat jaarrond tijdens donkere uren faciliteiten open zijn.

Blijf ons volgen, doneer of word lid!