fbpx

Duurzaam JA, maar niet ten koste van ons landschap

Wij bedanken voor de steun die wij kregen van onze (nieuwe) leden, de ondertekenaars van onze petitie en de inwoners die positief reageerden op ons initiatief: geenwindturbinesheuvelrug.nl

Vanavond heeft de raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug vergaderd over de voorgenomen plannen voor de energietransitie in onze leefomgeving. BVHlokaal, de enige lokale partij in deze gemeenteraad die onafhankelijk is van de grote landelijke partijen, is zeer blij met de keuze die op haar initiatief nu gemaakt is, om de termijn waarop de gemeente klimaatneutraal wil zijn gelijk te schakelen aan de landelijke klimaatambitie (2050). Door die extra tijd kunnen eventuele nieuwe technieken en ontwikkelingen te zijner tijd veel beter worden ingepast en zitten we niet langdurig vast aan de inzichten van nu. Samen met SGP, VVD en CDA is dit voorstel door de gemeenteraad gekomen.

Een duurzamere samenleving wordt ook door BVHlokaal onderschreven, maar onze gemeente is een bijzonder stukje Nederland met grote natuur- en cultuurhistorische waarde. Niet voor niets zijn wij onderdeel van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug  en daar moeten we zuinig op zijn. BVHlokaal wil dit unieke landschap voor nu en in de toekomst bewaren en verrijken. Dit groene karakter is van groot belang  voor het welbevinden van onze inwoners en bezoekers. De maatregelen die nodig zijn voor de energietransitie wil BVHlokaal dan ook op een manier doen die veel beter past bij het groene karakter van onze gemeente. Daarin horen voor wat BVHlokaal betreft in ieder geval geen hoge windturbines en grootschalige zonneweiden. Onze online petitie en ook andere initiatieven bevestigen ons in dat standpunt. Gelukkig nemen andere partijen in de raad deze zienswijze geleidelijk aan over.

Wat wil BVHlokaal dan wel?

Raadslid Anouk Haaxma, woordvoerder namens BVHlokaal op het onderwerp klimaat/energie, hierover: “Wij willen heel graag dat de bijdrage aan CO2 reductie die de grote hoeveelheid bomen in ons gebied al leveren meetellen bij de maatregelen. Onze bomen vangen veel CO2 op. Daarnaast pleiten wij voor een structurele aanleg van veel meer natuur. Er moet in regio verband veel bos bij. Wij hebben onze wethouder gevraagd daarvoor onze hand op te steken. Dan dragen we bij, maar op een manier die bij onze gemeente past. Doordat de technologisch ontwikkelingen in de energiesector razendsnel gaan, willen wij ook eerst die maatregelen nemen die onze kwetsbare natuur geen schade toebrengen. Denk daarbij aan meer inzetten op het besparen van energie, de plaatsing van zonnepanelen op industriële en kantoorlocaties en bij infrastructuur, vuilnisbelten, boven openbare parkeerplaatsen e.d. Los daarvan hebben wij twijfels over de noodzaak om alle energie [alleen] binnen onze gemeente op te wekken?  Hoe duurzaam is het om doordat we in het bos zitten veel hogere en veel meer windmolens moeten plaatsen dan als we dat inkopen daar waar opwekken het meest duurzaam gebeurt? Zoals de plannen nu zijn, wordt straks heel Nederland en dus ook onze mooie Utrechtse Heuvelrug, een groot industrieel landschap. En, tenslotte, vinden wij het heel belangrijk dat er veel meer met de inwoners in de verschillende dorpen over de klimaatplannen wordt gesproken. Niet in de trant van ‘dit gaan we doen’, maar over het waarom, de keuzemogelijkheden, de dilemma’s e.d. Een open gesprek waarbij de gemeente slechts faciliteert en niet inhoudelijk de keuze al voor onze inwoners ingevuld.

—————————

Utrechtse Heuvelrug, 25 juni 2020

Blijf ons volgen, doneer of word lid!