fbpx

In Memoriam: Sybe Streekstra

Sybe Streekstra, initiator en mede-oprichter van BVHlokaal, erelid en mentor voor de partij.

Alle leden van BVHlokaal zijn geraakt door het overlijden van Sybe. Hij was vol goede moed dat zijn gezondheidsproblemen tijdelijk waren en dat hij snel weer samen met ons zou optrekken in de raadsfractie en in de tweemaandelijkse partij-bijeenkomsten waarin open en vrij gediscussieerd wordt over alle punten door alle leden.

Sybe was een man van principes en hechtte aan een betrouwbaar bestuur. Sybe had een scherpe geest, dacht analytisch en wist met zijn jarenlange raadservaring snel de vinger op de zere plek te leggen.

Hij scherpte de geesten, mede door zijn zeer gedegen kennis van de staatsinrichting.

Dat was ook niet zo vreemd met zijn achtergrond als historicus. Lange tijd heeft hij les gegeven aan scholengemeenschap Schoonoord/OZL. Menig inwoner heeft bij Sybe in de klas gezeten!

De tweemaandelijks bijeenkomsten op zaterdag waren altijd een feestje. Er wordt levendig gediscussieerd en Sybe had de grootste lol om de boel op scherp te zetten. Dit deed hij meestal op een eigen wijze, in cryptische termen, maar het was altijd glashelder wat hij bedoelde.

Sybe is van 2002 t/m 2006 Raadslid geweest in Driebergen. Hij was tegen de herindeling ook als het oude B&W in Driebergen niet zou instemmen. Toch kwam de herindeling en Sybe noemde man en paard.

Hierdoor kwam hij alleen te staan en besloot toen, als eenmansfractie, een ‘burger’ partij op te richten voor de inwoners van de nieuwe gemeente. In september 2005 was dit een feit, precies 15 jaar geleden, en de BVH was opgericht. Hij had oog voor wat wel en wat niet nodig was in de gemeente.

Hij nam in 2006 plaats in de Raad van de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug en nam meteen stelling tegen megalomane projecten die de nieuwe bestuurders wensten, bijvoorbeeld het gemeentekantoor. Hij vond vanaf dag 1 dat dit te prematuur was en veel te groot zou worden. Helaas is zijn voorspelling uitgekomen. Ook stond hij pal voor de zwembaden in de gemeente. We kunnen zeggen dat in belangrijke mate, dankzij zijn inspanningen, de zwembaden nog steeds open zijn en vele inwoners zich hier dagelijks vermaken!

Wat begon als eenmansfractie was bij de volgende verkiezingen gegroeid naar een driemansfractie. Sinds de laatste verkiezingen is de fractie gegroeid naar 4 zetels. Sybe was zeer trots dat ‘zijn’ fractie voor 75% uit vrouwen bestond. En dat liet hij de andere partijen graag weten.

De BHVlokaal wordt gekenmerkt door de vrije stemdiscipline. Sybe stond erop dat Raadsleden stemmen op basis van eigen eer en geweten. BVHlokaal is een lokale partij en heeft geen enkele binding met een landelijke partij; Sybe vond dat zeer belangrijk en hamerde er dan ook steeds op.

Hij vond daarom o.a. ook dat de winkelopening op zondag gewoon aan de ondernemers moest worden gelaten en niet door politieke partijen gedicteerd mocht worden. Ook heeft hij duidelijke standpunten laten horen m.b.t. de ondertunneling van het spoor bij Maarsbergen.

We kunnen de anekdote niet weglaten waarin wethouder Homan een ‘geheime’ mededeling moest doen en dus iedereen, die niet in de Raad zat, moest de zaal uit. Homan kwam vervolgens met de mededeling dat het uiterst discreet was maar dat de Triodos Bank naar de gemeente Utrechtse Heuvelrug zou komen en wel bij het station. Sybe meldde dat het vreemd was dat dit ‘geheim’ moest zijn, want het was al bekend. Homan was perplex en stil. Sybe hielp hem uit de droom en meldde dat de directeur van Triodos, tijdens een treinrit naar Driebergen, naast Sybe was komen zitten. Hij vertelde, geruime tijd voor de ‘geheime’ mededeling van Homan, dat hij het leuk vond dat de bank naar Driebergen kon verhuizen. Typisch een geval voor Sybe. Ruimtelijke ordening was sowieso zijn favoriete gebied. Niet alleen de ondertunneling van het spoor in Maarsbergen maar ook met de Marezhof en ontsluiting van de Haarweg was hij actief. Hij stelde dat het waarschijnlijk zou worden dat op enig moment tussen Maarsbergen en Woudenberg er uitgebreid zou worden met woningen om aan het opgelegde aantal nieuwe woningen te komen.

WIj, als fractie, bestuur en leden van BVHlokaal, gaan zijn out-of-the-box denken missen en zijn cryptische, maar scherpe opmerkingen. Maar bovenal zullen we het door hem slijpen van de geesten van de mensen met wie hij te maken had missen en nooit vergeten. Het erelidmaatschap is hem van harte gegund.

De Raad zal een man gaan missen die van tijd tot tijd een lezing of lesje over de Staatsinrichting kon geven (eens een leraar altijd een leraar).

Sybe, de BVHlokaal zal in jouw geest verder gaan, dank je voor alle mooie jaren!

Blijf ons volgen, doneer of word lid!