fbpx

Inspraakavonden over locaties windturbines en zonnevelden fopspeen voor inwoners

HEUVELRUG – Nederland staat op z’n kop! Nee niet vanwege carnaval, niet vanwege een eventuele Elfstedentocht en ook niet vanwege een aangekondigd eind van de Corona-maatregelen. In stad en land en vanuit alle windstreken zijn mensen in beweging aan het komen om zich te verzetten tegen de voorgenomen grootschalige, willekeurige en zeer versnipperde plaatsing van windturbines en zonnevelden in het landschap. Niet zozeer omdat men tegen verduurzaming is, dat begrip is er best wel, maar wel omdat men het beu is dat er vanuit de landelijke, provinciale én lokale politiek zo dwangmatig en quasi democratisch wordt omgegaan met de besluitvorming hieromtrent.

Heel binnenkort, op 18 en 22 februari om precies te zijn, zijn er samen met enige omliggende gemeenten zogenaamde participatiebijeenkomsten en krijgen ook de inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug de kans om -vooraf vastgestelde plekken- aan te wijzen waar men denkt dat er windturbines en zonnevelden kunnen worden geplaatst en aangelegd.

Maar hó, stop, als je dat nu juist niet wilt?! Om heel veel verschillende redenen zijn inwoners huiverig voor de plaatsing van grote windturbines en zonnevelden. Bijvoorbeeld vanwege de verminking van het fraaie landschap, op medische gronden, vanwege de (onduidelijke) kosten, vanwege de windluwte in onze gemeente, vanwege aantasting van de biodiversiteit etc. Maar dat tegengeluid wordt, zo lijkt het, simpelweg terzijde gelegd. De keuze is reuze volgens de colleges van de verschillende gemeentes, en ze mogen overal komen waar men maar wil, mits op de voorgestelde locaties. Maar er is geen mogelijkheid om simpelweg NEE te zeggen! Niet in de eerdere enquete en niet bij de a.s. hoorzittingen! De informatie- en participatiebijeenkomsten lijken er slechts voor te zijn om inwoners over de streep te trekken van de op voorhand al vaststaande besluiten.

Waarom toch die haast?
Het argument vanuit de bestuurders is dat dit zo is besloten, ze moeten voor datum X een bod doen om niet te laat te zijn en de wereld nog te kunnen redden. En ieder redelijk ander argument moet daarvoor wijken. Bijvoorbeeld dat de doelen voor 2030 nu al zijn behaald en we nog tot 2050 de tijd hebben om meer maatregelen te nemen. Waarom nu dus zo doorduwen met dat besluitvormingsproces?

Bezint eer ge begint.
Een dergelijk belangrijk besluit zou wat BVHlokaal betreft in veel ruimere zin moeten worden voorgelegd aan de inwoners. Kortom, college van BW van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, ga (er) voor je inwoners staan en neem extra tijd om met de eigen inwoners een veel meer open debat en aan te gaan of we überhaupt en zo ja of nee hoe de opgave dan te gaan invullen. Het dreigement dat anders de provincie beslist kan best even terzijde worden geschoven voor een goed gedragen oplossing. De wijze waarop het nu lijkt te worden doorgedrukt doet volgens BVHlokaal geen recht aan een fatsoenlijk democratisch proces.

Blijf ons volgen, doneer of word lid!