fbpx

Onderzoek aankoop ‘De Twee Marken’

BVHlokaal stelt de raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug voor een onderzoek te laten doen door een onafhankelijke deskundige partij naar de aankoop door de gemeente van het sociaal cultureel centrum ‘De Twee Marken’ in Maarn en daarnaast ook afspraken te maken om de overwaarde van De Twee Marken te (her)investeren in de nieuwe dorpsvoorzieningen.

‘De Twee Marken’ is voor inwoners van Maarn en Maarsbergen zeer belangrijk, omdat het bepalend is voor de vitaliteit van de dorpen. De totstandkoming is voor een belangrijk deel gefinancierd met privé geld van inwoners. Inwoners hebben volgens BVHlokaal daarom niet alleen recht om te weten hoe de gemeente met hun ‘dorpshuis’ omgaat/ is omgegaan, maar hebben ook het recht om mee te praten, mee te denken en gezamenlijk tot een toekomstige invulling te komen.

Inmiddels is ‘De Twee Marken’ aangekocht door de gemeente. Opvallend hierbij is dat de gemeente het onroerend goed niet op basis van marktwaarde heeft gekocht. De overdracht heeft zelfs ver onder de WOZ-waarde plaatsgevonden. Op deze manier heeft de gemeente zich minstens 3,3 miljoen (dit bedrag is hoger na herbestemming) aan gemeenschapsgeld/geld van inwoners van Maarn toegeëigend zonder aan te geven, dat dit bedrag wordt geïnvesteerd in de nieuwe dorpsvoorzieningen.

Nog veel vragen!
BVHlokaal heeft over deze zaak vragen en vervolgvragen gesteld aan het college en de accountant van de gemeente. Inmiddels is het duidelijk dat:

  • De koopakte met een koopsom (€ 822k) en voorwaarden (vrij van huur en verplichtingen) niet overeenkomt met het gestelde in de RIB Aankoop Twee Marken. De accountant heeft niet de beschikking gekregen over deze koopakte, maar over een concept(!) rectificatie akte;
  • De koop een papieren exercitie is. Er zijn geen betalingen aan het Stichtingsbestuur van de Twee Marken gedaan;
  • Niet voldaan is aan de voorwaarden van de garantstelling van de gemeente Maarn en dat deze niet 1 op 1 toegepast zijn in de Wensen-  en Bedenkingen brief inzake Aankoop van De Twee Marken;
  • Financiële stukken en/ of een ambtelijke analyse, op basis waarvan kan worden vastgesteld dat aanspraak maken op de gemeentelijke garantstelling door het Stichtingsbestuur van De Twee Marken noodzakelijk was, niet aangeleverd zijn/is;
  • De WOZ-waarde van De Twee Marken ten tijde van de koop € 3,8 miljoen (lening bedroeg € 465k) is en de gemeente geen afspraken heeft gemaakt met het Stichtingsbestuur over hoe de overwaarde van de Twee Marken ten goede komt aan de dorpsvoorzieningen (dorpshuis en sporthal) van Maarn.
  • Door de gemeente zelf wordt aangegeven, dat er geen euro van de overwaarde in de dorpsvoorzieningen wordt geïnvesteerd.

Veel vragen over deze aankoop zijn echter (nog) niet beantwoord, waardoor er geen volledige duidelijkheid is. De accountant geeft aan dat de gestelde vragen interessant zijn. Voor nader onderzoek is echter een vervolgopdracht aan de accountant nodig of er kan bijvoorbeeld onderzoek gedaan worden door een onafhankelijke deskundige derde partij. BVHlokaal doet daarom een agenderingsverzoek om een onderzoek te laten doen en om de overwaarde van De Twee Marken te (her)investeren in de nieuwe dorpsvoorzieningen.

Blijf ons volgen, doneer of word lid!