fbpx

Prijsprikkel voor minder restafval

Al enige jaren is de gemeente Utrechtse Heuvelrug actief bezig met het duurzaam ophalen van afval. Alle politieke partijen hebben na de verkiezingen in 2022 raadsbreed afgesproken minder afval aan te willen bieden bij de vuilverwerking door onze gemeente. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar maandag 19 december 2022 is er een eerste stap gezet die voordelig kan uitpakken voor alle inwoners: als je nog beter afval gaat scheiden krijg je je kosten voor de inzameling ook onder controle. Bijna 100 gemeentes in Nederland hebben dit ook al met succes ingevoerd.

BVHlokaal heeft voor een tweejaar durend traject gestemd met als doel om minder restafval te krijgen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug met behulp van een prijsprikkel. Het college is door de meerderheid van de raad verzocht hiermee te starten. Restafval is de meest vervuilende afvalstroom en daardoor de duurste bij afvalverwerking. Er is besloten tot het invoeren van diftar (gedifferentieerde tarief) bij de vuilverwerking van restafval. Het project gaat verder onder de naam Prijsprikkel. Met deze systematiek is het mogelijk minder kosten te krijgen voor alle huishoudens bij het verwerken van restafval. De afvalstoffenheffing wordt na de implementatie in een vast deel en een flexibel deel geheven. Op de factuur komen de flexibele kosten apart voor het aantal maal dat er restafval aangeboden is aan de gemeente in de huis- of ondergrondse container. Het aantal containers wordt geteld en gefactureerd. Het nog beter separaat scheiden van glas, groen, plastic en papier zal de stroom restafval verminderen. Bijna honderd gemeenten hebben dit succesvol ingevoerd.

Er wordt zo goed mogelijk met de ervaringen van andere gemeenten rekening gehouden bij de uitvoering en met name voor bijvoorbeeld senioren met incontinentiemateriaal, resterende medicijnen, maar ook wordt er gecontroleerd bij het afgeven van restafval op de milieustraat. Vervuiling van afvalstromen en dumping in de natuur is zeker in het begin een bijkomend fenomeen, maar zal op basis van ervaring snel afnemen. Boa’s zijn extra alert op handhaving. Twee jaar na invoer volgt er een evaluatie met de bewoners of zij tevreden zijn en dan zullen er cijfers beschikbaar zijn over de kosten en het aantal kilo’s restafval.

Blijf ons volgen, doneer of word lid!