fbpx

Utrechtse Heuvelrug Kampioen Bouwen Bouwen Bouwen!

In tegenstelling tot de landelijke situatie waarin de bouwwereld zich continu beklaagt dat er maar niet wordt gebouwd, wordt op de Utrechtse Heuvelrug de ene woning na de andere gerealiseerd! Dit blijkt uit een uitgebreid en helder overzicht dat op herhaald verzoek van BVHLokaal door de gemeente is opgesteld over de recente bouwrealisaties en bouwprognoses voor de komende jaren. Dit overzicht is een waardevol handvat voor het beoordelen van toekomstige bouwinitiatieven, op basis van het door de raad vastgestelde uitgangspunt ‘bouwen naar behoefte’.

In de omgevingsvisie tot 2040 hebben we afgesproken dat we niet willen groeien om de groei, maar meer woningen toevoegen, door nieuwbouw of transformatie, om de vitaliteit van de verschillende dorpen in onze gemeente te behouden. Onderzoek heeft aangegeven dat voor de instandhouding van onze voorzieningen onze bevolking zou moeten groeien van circa 50.500 nu naar 51.000 tot 52.000.

Als we uitgaan van het hoogste getal waarbij meer zekerheid wordt gegeven o.a. voor de instandhouding voor de toekomst van bijvoorbeeld scholen, dan moeten er 1571 inwoners bijkomen t/m 2030. Daarnaast wordt rekening gehouden met een ‘verdunning’ die plaatsvindt, doordat steeds meer mensen alleen of met z’n tweeën in een huis wonen. Daarvoor rekent het college met een gemiddelde factor van 2.2 mensen per woning.

Bij een groei van 1571 inwoners naar 52.000 inwoners zijn er dus (1571 ./. 2.2) 715 woningen nodig. Omgerekend gemiddeld voor de periode 2023 t/m 2030 (8 jaar) betekent dit 102 woningen per jaar.

Het goede nieuws is dat dit aantal al ruimschoots wordt gehaald! Uit de bouwmonitor die nu beschikbaar is, blijkt dat in het eerste jaar 2023 er 133 woningen gebouwd. Kijkend naar wat er in de zogenaamde “pijplijn” zit (aan aangemelde plannen) voor de hele periode 2023 t/m 2030, dan komen we uit op een aantal van 1742 woningen! Ruim boven wat er ook in de woondeal met de provincie is afgesproken (1143 woningen), dat de vertaling is van de bouwwens van het rijk en provincie voor een miljoen extra woningen!

We bouwen nu zodanig dat iedere nieuwe toekomstige bewoner een eigen woning zou kunnen krijgen en zelfs meer dan dat! Kortom: we hebben de ‘bouwen, bouwen, bouwen’ doelstelling in onze gemeente meer dan gehaald! En wat BVHLokaal betreft zetten we nu alle (ambtelijke) energie op het daadwerkelijk zo snel als mogelijk realiseren van de woningen en stoppen we met extra, nieuwe ontwikkelingen bovenop wat er nu al gepland is.

Blijf ons volgen, doneer of word lid!