fbpx

Zonnevelden met tegenzin

Afgelopen maandagavond 19 december 2022 heeft de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug met een meerderheid besloten voor de voorgenomen plaatsing van zonnevelden bij Amerongen en Overberg.

Zoals altijd gezegd, BVHlokaal is tegen industriële zonnevelden. De vraag die nu aan de orde was was echter niet of je voor of tegen dergelijke zonnevelden bent. Wat nu voorlag was of de voorstellen voldeden aan het afwegingskader Energie in Landschap dat in 2020 is vastgesteld met steun toen van VVD, OPEN, ChristenUnie en het CDA. Dat besluit opende de weg voor onder andere marktpartijen om te zoeken naar locaties. Bij een dergelijke procedure dient je afwegingskader volgens ons volledig dichtgetimmerd te zijn, maar dat bleek het helaas allerminst. Meervoudig grondgebruik bleek slechts een streven. Idem geldt voor een lokaal eigendom van de velden.

December 2021 was het moment om de plannen nog te stoppen, maar OPEN, D66 en VVD wilden toen doorzetten. De haast bij de energietransitie woog blijkbaar zwaarder dan het belang van de natuur en het luisteren naar de eigen inwoners.

BVHlokaal kon met steun van de raad nog wel voor elkaar krijgen dat we nu nog eens naar de definitieve plannen kunnen kijken om het te toetsen op het volledige afwegingskader. Maar zoals gezegd, het kader is boterzacht en daarom is er helaas geen grond te vinden om de plannen te weigeren. Gelukkig konden we de plannen met moties een beetje bijsturen. Twee van de drie moties op ons initiatief zijn aangenomen:

Motie “Een omgevingsfonds per zonneveld voor de directe omgeving” (aangenomen)

Motie Richting geven aan evaluatie afwegingskader Energie in Landschap” (aangenomen)

Motie Verbeteren omwonendenregeling” (verworpen)

We merken wel dat vele partijen willen leren van dit proces. Daar gaan wij zeker op letten, want voor je het weet wint de haast het weer van de zorgvuldigheid.

De Invulling van de energietransitie moet volgens BVHLokaal op een veel meer eigen en passende wijze voor de Utrechtse Heuvelrug.

En daarom kiest BVHLokaal primair voor:

  • Isolatie van woningen en gebouwen;
  • Zonnepanelen op daken van zoveel mogelijk woningen, industriegebieden en agrarische gebouwen;
  • CO2-reductie door o.a. veel meer groen in de openbare ruimte;
  • Stimuleren van inkoop en gebruik van groene energie;
  • Inzetten op duurzame economie;
  • Geothermie verder onderzoeken;
  • Landelijke/Europese aanpak van de energietransitie. Nu moet elke gemeente haar eigen energie opwekken.

Het gesprek over de zonnevelden is echter nog niet klaar. Eerder heeft de raad besloten om als uitgangspunt 0,088 TWh aan grootschalige energie op te gaan wekken. Aangezien de collegepartijen afgesproken hebben dat er deze collegeperiode geen tijd gestoken wordt in windturbines, blijven zonneweides (en mestvergisting en innovatie) over. Met de toekenning van de zonnevelden in Overberg en Amerongen is de 0,088 TWh niet volledig ingevuld. Het gesprek hierover gaat door. Eerst volgt in de raad een evaluatie, daarna een herijking van het afwegingskader (of een beter alternatief hiervoor). Bij de bespreking van de herijking van het afwegingskader zal conform de raadsbrede afspraken bekeken worden in welke mate we zonnevelden willen plaatsen. Oftewel, wordt vervolgd.

Blijf ons volgen, doneer of word lid!