fbpx

Bestuur en overheid

  • Belofte waarmaken die bij de herindeling gedaan is: 7 servicecentra in de 7 kernen.
  • Betrouwbaar zijn: zeggen wat je doet en doen wat je zegt!
  • Verdere inkrimping van de ambtelijke organisatie door natuurlijk verloop.
  • Versterken van kwaliteitsprocedures van het ambtelijk apparaat en invoeren van businesscases op risicovolle investeringen.
  • Anders: de rentelasten mogen niet groter worden.
  • OZB wordt niet meer gebruikt als sluitpost op de financiën.
  • Inwoners Anders, b.v. digitaal, betrekken bij het werk van de raadscommissies. Participanten actief betrekken bij beeld- oordeel- en besluitvorming.
  • Drastische beperking van niet noodzakelijke (dus overbodige) regelgeving voor bedrijfsleven en burgers.  
  • Anders: een soepel werkende dienst van Vergunning en zeker ook Handhaving dat aanvragen snel afhandelt.

Blijf ons volgen, doneer of word lid!