fbpx

Economie

Economie

De lokale economie moet zorgen voor vitaliteit in de dorpen en voor werkgelegenheid. Op dit moment is er een disbalans tussen enerzijds een hoogopgeleide bevolking en het soort werkgelegenheid in onze gemeente. Onze grote werkgevers brengen veel werkgelegenheid met zich mee voor mensen van buiten onze gemeente. Vanuit een duurzame economie zou daar meer balans in moeten komen. Wij zouden meer hoogwaardige bedrijven naar onze gemeente willen trekken. Ook zetten wij in op bedrijven met weinig vervoersbewegingen en die weinig ruimte vragen. Bedrijven met veel vervoersbewegingen en grote ruimtevraag zien we het liefst dicht bij de A12 of aan de buitenranden van de gemeente. Verder vinden we het van belang dat er een balans is tussen het vrij kunnen ondernemen en wat dat voor de inwoners van de gemeente betekent. Commercieel succes kan niet klakkeloos ten koste gaan van leefbaarheid.

Daarom kiezen we voor:

  • Aantrekken hoogwaardige bedrijven met weinig vervuilende activiteiten
  • Bevorderen van circulaire en duurzame economie.
  • Winkels open wanneer ondernemers willen. We geven inwoners en ondernemers zoveel mogelijk vrijheid om te winkelen/ondernemen op de momenten die zij willen. Wanneer inwoners en ondernemers willen rusten bepalen zij zelf. Niet de overheid of het geloof.
  • Retail zoveel mogelijk concentreren om winkelgebieden in stand te houden
  • Bijstandsgerechtigden stimuleren voor een tegenprestatie. Als men in staat is tot een bijdrage aan de maatschappij dan mag dat wat ons betreft gevraagd worden in ruil voor een uitkering. Dat kan op vele terreinen zijn, zodat het wel past. Het houdt mensen verbonden met de samenleving.
  • Schuldenproblematiek zo vroeg mogelijk preventief aanpakken. In 1e instantie is men zelf verantwoordelijk voor de eigen financiën. Als dat niet meer lukt, dan zijn er landelijke en gemeentelijke programma’s om te helpen. Hoe eerder er hulp is, hoe sneller de financiële problemen opgelost zijn.

Daarom kiezen we niet voor:

  • Verdere groei van toerisme en recreatiesector. Woningnood is hoog en toerisme groeit maar door. Toeristen gebruiken faciliteiten, maar dragen weinig bij als inwoners. Door van een heel recreatiepark een klein woonwijkje te maken, met veel ruimte voor groen en natuur, heb je meer woonhuizen en minder toerisme
  • Vervuilende of verkeer aantrekkende bedrijven

Blijf ons volgen, doneer of word lid!