fbpx

Géén windturbines en zonnevelden

Géén windturbines en zonnevelden

Wij verzetten ons als enige partij al vanaf het allereerste begin tegen de plaatsing van grote windturbines en industriële zonnevelden binnen de gemeentegrenzen. Invulling van de energietransitie moet volgens ons op een veel meer eigen en passende wijze voor de Utrechtse Heuvelrug. Tot op heden hebben inwoners geen echte inspraak. Er worden miljoenen uitgegeven aan zogenaamde participatie. Maar bij het bepalen van de spelregels zitten inwoners niet aan tafel. Belangengroepen wel. Uiteindelijk heeft de inwoner eigenlijk geen inspraak. Het geld gaat naar de investeerders, de inwoners zitten met de overlast. Omdat onze gemeente een windluw gebied is moeten er nog grotere en meer windturbines komen. Dat is wat ons betreft niet duurzaam.

Ook het volleggen van natuur- of landbouwgronden vinden wij geen goede keuze. Zolang er nog zoveel daken zijn zonder zonnepanelen zijn er andere opties.

Daarom kiezen we voor:

  • Isolatie van woningen en gebouwen. Ook het isoleren van monumenten moet makkelijker worden.
  • Zonnepanelen op daken van zoveel mogelijk woningen, industriegebieden en agrarische gebouwen.
  • CO2-reductie door meer groen in de openbare ruimte en significante uitbreiding van de omvang van het Nationaal Park
  • Stimuleren van inkoop en gebruik van groene energie
  • Inzetten op duurzame economie
  • Geothermie verder onderzoeken.
  • Landelijke/Europese aanpak van de energietransitie. Elke gemeente moet nu haar eigen energie opwekken. Dat is niet duurzaam! Straks is heel NL volgebouwd met windmolens van 240m hoog. Er moet hier regie in komen.

Daarom kiezen we niet voor:

  • Windturbines in de gemeente. Er is geen plek om ze op voldoende afstand van woningen te plaatsen. Dat is een feit dat je moet accepteren. In plaats van de afstandsnorm te veranderen.
  • Hectares vol met zonnepanelen.
  • Opwekken in regio verband, waarbij wij wingemeente voor verstedelijkt Utrecht worden

Blijf ons volgen, doneer of word lid!