fbpx

Gezondheid

Afbeelding gezin fietsend in bos

Gezondheid

BVHlokaal heeft de wens om de Heuvelrug te koesteren en de gezondste gemeente van Nederland te zijn. Gezondheid past op meerdere aspecten; qua inwoners, qua natuur, qua financiën, qua democratie. Een leefbare omgeving draagt bij aan gezondheid.

Daarom kiezen we voor:

  • Stimuleren van sport voor jong en oud dichtbij. Sportvoorzieningen in alle dorpen. En financiële ondersteuning voor degenen die het niet zelf kunnen betalen. Ook schoolzwemmen vinden we belangrijk.
  • Zuiniger zijn bij het management van de zorg. Er gaat veel geld naar de zorg. Dat wordt niet altijd goed besteed. Iedereen die echt hulp nodig heeft moet dat kunnen krijgen. Er gaat nu te veel geld naar de organisatie van de zorg in plaats van naar de echte zorg.
  • Ondersteuning van mantelzorgers. Wij zijn blij met mantelzorgers, maar het is soms een zware taak. Daarom moet een gemeente bijspringen als een mantelzorger tijdelijk zelf even de zorgtaken niet kan vervullen. Zo kan de mantelzorger bijtanken.
  • Schuldhulpverlening in een zo vroeg mogelijk stadium. Structurele geldzorgen leveren stress. Het is van belang dat mensen met financiële problemen zo vroeg mogelijk ondersteuning krijgen, om erger te voorkomen.
  • Gebruik van de fiets, waar mogelijk. Betekent ook dat fietspaden veilig moeten zijn.
  • De hoogste normen voor lucht- en waterkwaliteit en geluid. Vervuilend doorgaand verkeer omleiden, elektrisch rijden bevorderen.
  • Verlagen wachtlijsten in de jeugdzorg. Het liefst zagen we geen wachtlijsten, maar dat is voor onze gemeente financieel niet haalbaar. Wel streven we naar zo kort mogelijke wachtlijsten.
  • Vuurwerkverbod een totaalverbod op vuurwerk en carbidschieten waardoor overlast voor mens, natuur en dier en hoge kosten voor hulpdiensten en vernielingen kan worden voorkomen. We steunen lokale initiatieven voor een feestelijk alternatief.

Blijf ons volgen, doneer of word lid!