fbpx

Groen heeft een stem

Groen heeft een stem

Het kenmerk van onze gemeente is het groen. Dat staat onder druk. Onze woon- en leefomgeving is onderdeel van een uniek Nationaal Park, het op één na grootste aaneengesloten bosgebied van Nederland, met cultuur-historische kenmerken die ons maken tot ‘Stichtse Lustwarande’. BVHlokaal maakt zich er daarom sterk voor dat de natuur van de Utrechtse Heuvelrug ook een stem krijgt en wordt bewaakt en versterkt als aantrekkelijke groene oase, o.a. door een actieve her- en aanplant van (extra) bomen en natuur. Waar ook ruim plek is voor natuur en dieren zonder verstoring. Groei mag niet meer ten koste van de natuur gaan. Groen krijgt van ons een stem.

Dus kiezen wij voor:

 • bestaande bomen en groenstructuren beter beschermen,
 • meer groen aanleggen en actieve (her)plant plicht in de bebouwde kom
 • beter en meer onderhoud van de openbare ruimte: groen, de wegen, fiets/voetpaden, de voorzieningen, de parken en parels. Zo bevorderen we de aantrekkelijkheid van onze dorpen en de gemeente als geheel
 • groen groeit mee bij nieuwbouwprojecten een minimaal % groen (bv. bomen, groenstroken en kleine parkjes) opnemen als vergunningsvoorwaarde
 • Het ruimtelijke karakter van de dorpen behouden, dus niet volbouwen.
 • een totaalverbod op vuurwerk en carbidschieten waardoor overlast voor mens, natuur en dier en hoge kosten voor hulpdiensten en vernielingen kan worden voorkomen
 • Natuur/bossen is vooral een thuis voor dieren en plek voor wandelaars/fietsers. Samen met de partners – denk aan landgoedeigenaren, Staatbosbeheer, Utrechtse Landschap, NP Utrechtse Heuvelrug en toeristische organisaties – toezien op een kwalitatief en toekomstgericht natuur- en waterbeheer binnen de gemeente.
 • Uitbreiding /versteviging van het Nationale Park, zowel qua oppervlakte als qua kwaliteit.
 • Meer aandacht voor water. Soms hebben we te veel, soms te weinig. En ook de kwaliteit van het water verdient aandacht. Zonder blauw (water), geen groen. Dus een actief waterbeleid.
 • Een klantgerichte oplossing voor de afvalproblematiek, die voorkomt dat afval in de natuur wordt gedumpt.
 • Een totaalverbod op vuurwerk en carbidschieten waardoor overlast voor mens, natuur en dier kan worden voorkomen.

En daarom kiezen wij niet voor:

  • Meer recreatie: Mountainbike trails niet verder uitbreiden, Motoren en autotourclubs verminderen
  • Meer of intensievere landbouw en veeteelt in het buitengebied
  • Het volbouwen/volstouwen van de dorpen met nieuwe woningen
  • Verroompottisering/vercommercialisering van de natuur door ondernemers van vakantieparken
  • Publiekstrekkende grootschalig activiteiten in de natuur
  • Grootschalig bouwen in de natuur of het buitengebied
  • Bezuinigingen op het onderhoud van de buitenruimte

Blijf ons volgen, doneer of word lid!