fbpx

Niet meer, maar beter

Niet meer, maar beter

We willen een limiet stellen aan de enorme groei van buitenaf en de druk op onze natuur. Alles wordt méér. Het huidige gemeentebestuur wil meer woningen, meer toerisme, meer recreanten, meer verkeer en windmolens en zonnevelden. Maar meer is niet langer beter. Wij willen dat er bovengrenzen voor onze gemeente worden vastgesteld. Of het nu gaat om het aantal inwoners, het verkeer, toerisme of grootschalige woningbouw en bedrijvigheid en energieopwekking. Het is de afgelopen jaren overal steeds drukker geworden. Terwijl onze inwoners bewust hebben gekozen voor de rust en ruimte, de natuur en de goede bereikbaarheid. BVHLokaal wil voorkomen dat we ongecontroleerd verder groeien tot überdrukke, verstedelijkte buitenwijk van Utrecht. Wij koesteren de Heuvelrug.

Dus kiezen wij voor:

 • Bouwen voor de eigen inwoners.
  Bouwen doen we in de eerste plaats voor de vraag vanuit de eigen bewoners. Dus bepalen wat en hoeveel écht nodig is voor de eigen inwoners (familie, jongeren en senioren) voordat grote uitbreiding voor mensen ‘van buiten’ wordt toegestaan. Ook moet er creatiever gedacht worden. Denk aan splitsing van te grote woningen en ombouw van kantoren/gebouwen naar woningen makkelijker maken. Ook tiny houses krijgen een plek. Niet om exclusief te zijn, maar om het groen in de dorpen niet vol te bouwen en zo de kwaliteiten van onze leefomgeving te beschermen.
 • Doorgaand Verkeer verminderen:
  In de meeste dorpen en in het buitengebied neemt het sluipverkeer almaar toe. Het is de grootste ergernis van onze inwoners. Dit doorgaande verkeer komt door nieuwe woonwijken in Wijk bij Duurstede en in het oosten (Elst, Rhenen, Wageningen). Dit verkeer moet om de gemeente heen geleid worden. Het veroorzaakt vervuiling en onveiligheid voor fietsers en voetgangers. Uitgangspunt is: heb je haast dan rijd je om de Heuvelrug heen. Door samen met buurgemeenten te zoeken naar lange termijn oplossingen voor de hele regio in plaats van lokale lapmiddelen willen we de leefbaarheid voor onze inwoners vergroten.
 • Toerisme en Recreatie afremmen
  De Utrechtse Heuvelrug is een fantastische plek waar heel veel mensen van buiten onze gemeente van genieten. Dat is fijn. Inmiddels overnachten er zo’n miljoen mensen per jaar in onze gemeente. De aantallen bezoekers zijn de afgelopen jaren zo gegroeid dat we nu de keerzijde van de groei gaan merken. Files in sommige dorpen op wisseldagen in vakantieparken, veel geluidsoverlast van parken, drukte in de natuur. Kwamen er vroeger veel kampeerders en natuurliefhebbers, tegenwoordig zie je een vercommercialisering van de parken met karaoke, luxe huisjes, disco, zwembaden, entertainment. Of er komt een groot hek om heen zoals bij het Henschotermeer. De natuur vercommercialiseert. De eigenaren van de parken verdienen hier goed aan. Inwoners en natuur betalen de prijs. Wij vinden dit onwenselijk en willen dit afremmen. En meer inzetten op duurzaam, natuurvriendelijk en ecologisch toerisme.
 • Regionaal sturen op: Breng het groen naar de stad, in plaats van de stad naar het groen
  Wij begrijpen heel goed dat elk mens behoefte heeft aan een stuk natuur om te ontspannen, te recreëren, om bij te tanken. En op de Utrechtse Heuvelrug kan dat heel goed. Wij als lokale partij zien echter ook dat als iedereen dat in onze gemeente komt doen, er al snel weinig natuur meer over is. Er zijn al heel veel signalen van natuurbeheerders dat het echt de verkeerde kant op gaat. Natuur en dieren in het wild lijden eronder. Ook weten we dat ze in de regio Utrecht nog 125.000 huizen willen bouwen. Wij vinden het daarom van belang dat er dichter bij de te bouwen huizen veel meer natuur komt. Oftewel breng het groen naar de stad.

En daarom kiezen wij niet voor:

 • Grootschalige woningbouw
 • Promoten van de Utrechtse Heuvelrug voor recreatie en toerisme
 • Nog meer vakantieparken die jaarrond open zijn.

Blijf ons volgen, doneer of word lid!