fbpx

Woningbouw

Woningbouw

De woningnood is in het hele land hoog. Met name jongvolwassenen maken geen kans op een woning. Daarbij zijn de huizenprijzen in onze gemeente hoger dan het landelijk gemiddelde. Tegelijkertijd zijn er voor ouderen die nog in een gezinshuis wonen, en best wat kleiners zouden willen, te weinig doorstroommogelijkheden in het eigen dorp. Dit geldt voor alle prijssegmenten. Ook is er landelijk een tendens dat er steeds meer 1 en 2 persoonshuishoudens zijn. Ook dit vraagt voor een ander soort bouw. Wij willen hier iets aan doen, maar willen tegelijk het dorpse karakter van de gemeente behouden. En ook de natuur niet te zwaar belasten met enorme groei.
 
Daarom kiezen we voor:

 • Bouwen voor eigen inwoners.
  Bouwen doen we voor de vraag vanuit de eigen bewoners. Dus bepalen wat en hoeveel écht nodig is voor de eigen inwoners (familie, jongeren en senioren) voordat grote uitbreiding voor mensen ‘van buiten’ wordt toegestaan. De gemeente maakt concrete afspraken met projectontwikkelaars en reserveert daarmee de meeste nieuwbouw voor eigen inwoners. Niet om exclusief te zijn, maar om het groen in de dorpen niet vol te bouwen, eigen inwoners een kans te geven. en ook de kwaliteiten van onze leefomgeving te beschermen.
 • Creatiever denken bij bestaande bouw.
  Denk aan splitsing van te grote woningen en ombouwen van kantoren/bedrijfspanden naar woningen.
 • Woningbouw die passend is in de omgeving.
  Gezien de cultuur-historische kenmerken van het gebied zien wij een fraaie daarin passende vormgeving voor alle nieuwbouw. Daarmee kan de gemeente zich verder profileren als aantrekkelijke woonomgeving. Ook qua aantallen moet het passen in de buurt, met voldoende aandacht voor verkeersafwikkeling en voldoende groen om het groene dorps karakter te behouden.
 • Tiny Houses De vraag naar deze klein huisjes neemt toe. Ze zijn snel gebouwd, goedkoop, verplaatsbaar, en hebben weinig impact op de natuur. BVHlokaal was in 2020/2021 initiatiefnemer om de bouw van deze woonvorm in onze gemeente mogelijk te maken.
 • Huizen in plaats van toeristen: Woningnood is hoog en toerisme groeit maar door. Toeristen gebruiken faciliteiten, maar dragen weinig bij als inwoners. Door van een heel recreatiepark een klein woonwijkje te maken, met veel ruimte voor groen en natuur, heb je meer woonhuizen en minder toerisme. Dit is dus wat anders dan permanent wonen op een vakantiepark.

Blijf ons volgen, doneer of word lid!