fbpx

Woningbouw

Sociale woningbouw

 • Iedereen moet op de Heuvelrug kunnen blijven wonen, of het nu gaat om jongeren, starters, mensen met een beperking, senioren of gezinnen.
 • Bij ieder bouwproject wil de BVH alle kansen pakken om levensloopbestendig te (ver-)bouwen, zowel in de huur- als in de koopsector, zowel sociaal als middensegment woningen.
 • Anders: prioriteit aan middensegment woningen: deze zijn vooral bedoeld voor starters en senioren die het meest om een woning verlegen zitten. Daarnaast om doorschuiven mogelijk te maken voor de (meer dan 400) scheefwoners met een flink hoger norminkomen en de (meer dan 700) grootte scheefwoners.
 • Waarom niet gewoon meer, en zelfs veel meer dan 35% van de nieuwbouw in de sociale sector bouwen zoals D’66, CDA, OPEN en CU willen? Omdat je daarmee het scheefwonen in stand houdt en dit niet sociaal is. Zo staan er gezinnen 9 tot 10 jaar op een wachtlijst terwijl honderen bestaande gezinswoningen bewoond worden door 1 of 2 personen. Nieuwe gezinswoningen bouwen neemt ook meer ruimte in beslag, meestal ten koste van groen terwijl ze er al staan. 
 • De BVH bouwt dan liever Anders: meteen passende woningen op maat in vooral het middensegment waar behoefte aan is: ruim 60% van onze inwoners bestaat uit 1/2 persoonshuishoudens. Deze kunnen doorschuiven en plaats maken voor anderen en gezinnen die recht hebben op een sociale woning en zeer lang wachten.
 • Conclusie: Sociaal wonen hoort ook sociaal wonen te betekenen.

Woningbouw algemeen

 • Inspraak en participatie door alle betrokkenen over plannen zoals het Mariniersterrein in Doorn of het Trompplein in Maarn, en wel op een integrale manier: incl. aspecten als groen, verkeer en karakter van de omgeving. Dorps bouwen betekent dus geen vinexwijk bouwen.
 • Integrale aanpak bij MFA planning in Maarn: onderaan de pagina staan de antwoorden van de BVH op de enquête hierover.
 • Behoud dorpshuizen in Maarn en Overberg.
 • Het teveel gebouwde deel en de leegstaande zolders van het gemeentekantoor in Doorn ombouwen voor starters en/of senioren.
 • Anders dan bv D’66 en CDA wil de BVH geen nieuwe woningen buiten de bebouwde kom.
 • Wij wonen in dorpen en willen dorps bouwen.  Dit betekent Anders dan wat D’66, CDA, CU, SGP, VVD en OPEN vinden: De BVH wil geen hoogbouw van meer dan 4 verdiepingen zoals in de dorpen meestal het geval is.
 • Inbreidingsmogelijkheden benutten: opkopen van lege verwaarloosde panden of percelen en deze Anders laten ontwikkelen. 

Blijf ons volgen, doneer of word lid!