fbpx

Waarom BVHlokaal

BVHlokaal is ontstaan doordat de burgers voelden dat zij onvoldoende werden betrokken bij politieke besluiten en onvoldoende worden gehoord.

Een duidelijk voorbeeld hiervan is de ondertunneling in Maarsbergen en de herinrichting van de Marinierskazerne in Doorn. Daarnaast hebben wij een zeer hoge schuldenlast van €168 miljoen met de bijbehorende rentelasten. Maar er zijn nog meer zaken waar wij voor de UH de vinger op de zere plek leggen: de verantwoordelijkheid voor de juiste zorg aan onze burgers, verkeersveiligheid en verlichting, handhaving openbare orde en als laatste maar zeker niet als minste het onderhoud van het groen, wegen en stoepen. Welke Haagse partij doet dat?

BVHlokaal wil concrete terugdringing van de rentelast en ziet liever dat het uitgegeven wordt aan verkeersveiligheid en -doorstroming rond de provinciale wegen. Het zo goed als achterwege blijven van het onderhoud van de wegen in het buitengebied en aan onze stoepen in de 7 kernen neemt onverantwoorde vormen aan. Bovendien zijn er tal van andere prioriteiten, zoals de zorg, het ouderen- en jongerenbeleid, het onderwijs, het toerisme en de verdere ontwikkeling van de gemeente als aantrekkelijke vestigingsplaats.

Blijf ons volgen, doneer of word lid!